Menü

0. REZSIUTALVÁNY 2019.szeptember, NYUGDÍJPRÉMIUM és KIEGÉSZÍTÉS 2019.november

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:


A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen!

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 08. 26. Folyamatosan bővül napra készen.  

 

0. REZSIUTALVÁNY 2019.szeptember


Megjelent a rezsiutalványról a
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó


A rendelet értelmében Magyar Államkincstár által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem minősülő és kizárólag az e rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papíralapú fizetési eszközre, rezsiutalványra jogosult az a személy, akinek 2019 májusában:
1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. korhatár előtti ellátást,
9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. rokkantsági járadékot,
16. bányászok egészségkárosodási járadékát,
17. fogyatékossági támogatást,
18. vakok személyi járadékát,
19. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
20. polgármesterek közszolgálati járadékát,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói
támogatást,
23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
24. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
25. kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
emelést,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. házastársi pótlékot vagy
28. házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.
 
A jogosultakat 2019 szeptemberében egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 9000 forint értékű, három darab 3000 forint címletű rezsiutalvány illeti meg.
A Magyar Államkincstár intézkedik a rezsiutalványnak a jogosultak részére történő megküldéséről. A rezsiutalványt tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

A rezsiutalvány a szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel. A rezsiutalvány – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható.
A rezsiutalványt a jogosultak a 2020. március 31-ig használhatják fel.

A szolgáltató részére az ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a rezsiutalványt felhasználó természetes személy által meghatározott természetes személy fogyasztó folyószámláján.

Ha a fogyasztó előre fizető mérővel rendelkezik, akkor a szolgáltató gondoskodik a rezsiutalványok értékének a mérőre történő feltöltéséről. Az egyetemes szolgáltató a jóváírásból fakadóan a természetes személy fogyasztó folyószámláján az elszámolás során jelentkező 3000 forintot meghaladó túlfizetést – visszafizetés helyett – a természetes személy fogyasztó következő számláiban számolja el.

Részletek, hivatkozás: 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról. Magyar Közlöny, 2019. évi 144. szám (2019. augusztus 23.)

a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról 


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2019. évben 1,1.

2019 novemberében egyszeri juttatásra jogosult - Magyarország gazdaságának 2019. évi kiemelkedő teljesítményére tekintettel - az a személy, aki 2019 novemberében
1.    nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
2.    korhatár előtti ellátásban,
3.    szolgálati járandóságban,
4.    átmeneti bányászjáradékban,
5.    táncművészeti életjáradékban,
6.    rokkantsági ellátásban,
7.    rehabilitációs ellátásban,
8.    baleseti járadékban,
9.    bányászok egészségkárosodási járadékában,
10.    fogyatékossági támogatásban,
11.    vakok személyi járadékában,
12.    rokkantsági járadékban,
13.    Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
14.    polgármesterek közszolgálati járadékában,
15.    a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
16.    a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
17.    a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
18.    a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
19.    az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó - kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő - emelésben,
20.    a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
21.    házastársi pótlékban vagy
22.    házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani
Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2019 novemberében folyósított 2019. október havi
ellátás után kell kiszámítani
Hivatkozás: 168/2019.sz.MK (2019.10.16.) 237/2019. (X. 16.) Korm. r.a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről (novemberben egyösszegű 8,4%, de ennek 1/12-ed része=0,7% épül be az ellátásba)


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3)-(5) bekezdése alapján a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet szerint megemelt (a továbbiakban: januári emelés)
1.    öregségi nyugdíjban,
2.    özvegyi nyugdíjban,
3.    szülői nyugdíjban,
4.    árvaellátásban,
5.    baleseti hozzátartozói nyugellátásban,
6.    mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,
7.    mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,
8.    korhatár előtti ellátásban,
9.    szolgálati járandóságban,
10.    átmeneti bányászjáradékban,
11.    táncművészeti életjáradékban,
12.    rokkantsági ellátásban,
13.    rehabilitációs ellátásban,
14.    baleseti járadékban,
15.    bányászok egészségkárosodási járadékában,
16.    fogyatékossági támogatásban, 
17.    vakok személyi járadékában,
18.    rokkantsági járadékban,
19.    Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
20.    polgármesterek közszolgálati járadékában,
21.    a    honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti    árvák    kiegészítő támogatásában,
22.    a    honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti    kiegészítő    rokkantsági    támogatásban,
23.    a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
24.    a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
25.    az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó - kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő - emelésben,
26.    a    nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
27.    házastársi pótlékban vagy
28.    házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülő személy részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani.

Ezen egyösszegű kifizetést a 2019. november havi ellátással egyidejűleg, hivatalból kell folyósítani.
Ezen ellátások után az egyösszegű kifizetésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

Ezen egyösszegű kifizetés megilleti a 2018. december 31-ét követő időponttól
a)    megállapított vagy folyósított, az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -,
b)    megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását 2019. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági járadékának vagy januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az egyösszegű kifizetés időarányos része illeti meg
a)    a januári emelésre nem jogosító özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, ha az elhunyt jogszerző 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült,
b)    azt a személyt, akinek esetében az (1) bekezdés szerinti ellátás folyósítása a 2019. évben szünetel vagy szünetelt,
c)    a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt, ha az (1)-(3) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultság a 2019. évben megszűnt vagy megszűnik.

Az egyösszegű kifizetés összege - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülő
a)    fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka 2019. október havi összegének,
b)    az a) pontban nem említett 1. § szerinti ellátások 2019. november havi összegének 8,4 százalékával.

Az egyösszegű kifizetésnek az 1. § (4) bekezdésében meghatározott időarányos részét úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás 2019. november havi összegének, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás 2019. november havi összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,7 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás, illetve a megszűnt ellátás 2019. évi folyósítási hónapjainak számával.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított egyösszegű kifizetés illeti meg.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2019.10.17-én)
Hivatkozás: 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről 168/2019.sz.MK (2019.10.16.)