Bernáthné Székely Julianna

1986-ban végeztem pedagógusként, édesanyaként,
2005. ECDL oklevél BME Neumann János Kar és Bárzy gyógypedagógiai képzés,
2008. Corvinus Egyetem, esélyegyenlőségi menedzser,
2009. Szent István Egyetem, rehabilitációs mentor,
2010. Károly Róbert Főiskola, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő diploma, 18 éve dolgozom Voice programmal.

Amelyre még büszke vagyok:

Egy országos civil szervezet rehabilitációs tanácsadójaként főtevékenységem mellett jogszabály tervezeteket véleményeztem a Parlamenti előterjesztés előtt, ill. az országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját szerveztem, és tanácsadását majd egy évtizeden át.
Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között.

Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is szerepeltem foglalkozási rehabilitáció, fogyatékos ügy témában, jelenleg is meghívott előadó vagyok munkáltatóknál.
Foglalkozási-akkreditációkat vezénylek le, felkérésre.
Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.
Szakmai online lap, és más neves lapok cikkeiben szólalok meg rendszeresen riport alanyként rehabilitáció témában szakértőként.

Megszépített valóság (Makki Marie Rose 2013.05.10.): http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag
Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk… http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html
„Én és az ECDL” Országos (Neumann) Pályázaton országos I. helyezett eredményt értem el „Egy eszközön át látni és láttatni” írásommal, közvetlenül nemzetközi első, Magyar Bálintot követve. http://www.haloramagyar.hu/20051018.htm#enesazecdl
Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában – HR Portál 2016. 06.30. csütörtök: https://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html
2021.04.25. Felkért egy riportra rehabilitációs jogi szakértőként, menedzserként a Népszava a jelenlegi Covid helyzetről, együtt nyilatkozunk Lantos Gabriellával, Dr Merkely Bélával:
Békeidőben is harcra kényszerít a Covid:
https://nepszava.hu/3117412_bekeidoben-is-harcra-kenyszerit-a-covid
Rehabilitáció? ATV híradó 2022.07.05.
Riport kezdődik: 15:18 Bernáthné Székely Julianna rehabilitációs szakértő a képernyőn: 17:38 Szakértő beszél: 17:58
https://www.atv.hu/videok/20220705/atv-hirado-20220705

Rokkantnyugdíjasok: Kárpótlásból kárvallottak: https://nepszava.hu/3139074_rokkantnyugdijasok-karpotlasbol-karvallottak
2023.04.03. Újra büntetik a rokkantakat, anyagilag és erkölcsileg is tovább alázzák őket https://nepszava.hu/3189908_ujra-buntetik-a-rokkantakat-anyagilag-es-erkolcsileg-is-tovabb-alazzak-oket

Hálás vagyok azért, ami, akik körülvesznek. Lelkesedésem személyiségemből, és szakmabeli elkötelezettségemből fakad.

“Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create bridges of their own.
A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” ~ Nikosz Kazantzakisz

Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül.

“A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

Szakterületem a foglalkozási rehabilitáció, mint aktív munkaerő-piaci eszköz, ennek koordinálása szervezeten belül és kívül, speciális, hatékony munkaerő-gazdálkodás, kedvezmények, támogatások, ellátások, ezek ügymenete, tanácsadás, ezen ügyek peres eljárásaiban is aktív részvétel, munkámhoz kapcsolódó jogszabályok önálló és hatékony feldolgozása, alkalmazása, szakmai támogatásom szakterületemen a joggyakorlásban, a helyes alkalmazásban.

A rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, speciális szakterület, nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak a munkáltatók, de az érintett nyugdíjasok, ellátottak, rászorulók, a gyermeket nevelők sem ismerik ezeket.
Az ellátások igénybejelentéshez kötöttek. Késedelmes benyújtás esetén komoly lehet az anyagi veszteség. A témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy vagyok.
Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre

Érti a határozatát? Nem ért egyet a döntéssel? Növelné esélyét a sikeres perre? Ne hagyja, hogy elvegyék vagy csökkentsék a jogos ellátását!

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért! Mint rehabilitációs gazdasági menedzser és tapasztalt szakértő, felkészítem Önt a felülvizsgálatra, hogy elkerülhesse a pert is. Támogatom a beadványok elkészítését, menedzselem az ügyintézést, és lépésről lépésre megalapozom az esetét, hogy magabiztosan képviselhesse magát a bíróságon és elérhesse céljait.

Emlékezzen, a rehabilitációs rendszer 2012 óta bonyolult és változatos, a jogszabályok pedig folyamatosan frissülnek. 2020 márciusa óta megszűnt a közigazgatási fellebbezés lehetősége a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában és egyéb ellátások ügyében. Ezért különösen fontos szakértői segítséget kérni az ügyintézésben, a kereseti kérelem és a bizonyítási indítványok megfogalmazásában. A szakmai-, jogi útvesztőkben könnyű eltévedni, és ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, akár már az eljárás előtt elbukhatja az ügyét.

Az ügy sikerét számos tényező befolyásolhatja, többek között a kirendelt szakértő véleménye is, amelyet szakértelem nélkül nem tud hatékonyan megvitatni. A per megnyeréséhez fel kell ismernie a szakértői vélemény ellentmondásait és hiányosságait, és meg kell tudnia indokolni, miért nem helytállóak azok. Ehhez szakmai jogszabályok ismerete és megfelelő bizonyítékok szükségesek. Szakmai álláspontommal segítek bizonyítani az igényeit a szakmai szabályok alapján, így növelve az ellátások megítélésének esélyét, vagy akár a per elkerülését is. Segítek visszaszerezni az elvett vagy csökkentett ellátásokat, és abban, hogy a valós állapotnak megfelelő ellátás kerüljön meghatározásra. További információkért és sikertörténeteimért látogasson el weboldalamra és Facebook-oldalamra.

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért és legyen Ön is hamarosan az elégedett ügyfeleim között!

“You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. Azért vagy itt, hogy a világ gazdagabbá váljék általad, s ha megfeledkezel a küldetésedről, magad válsz szegényebbé.”~ Woodrow Wilson