Megváltozott munkaképesség – rehabilitáció, komplex minősítés – FELÜLVIZSGÁLAT – Mit tegyek…?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatban állapot javulást állapítottak meg, pedig nem javult állapotom. Mit tegyek?

Felülvizsgálat előtt – felkészülés

A határozatában szerepel mikor fogják legközelebb felülvizsgálatra hívni. Jó, ha minimim már fél évvel e dátum előtt elkezdi az ehhez szükséges szakorvosi leletek beszerzését a megfelelő kritériumokkal. A szakorvosa sok esetben nem ismeri ezeket a kritériumokat. Ez a lépés a legfontosabb, mivel ha eredményesen felkészül, akkor sok esetben nincs is szükség jogorvoslatra.

Keressen bátran, és segítek tájékozódni.

A minősítéstől és átlagjövedelemtől függ

A minősítéstől (B1, B2, C1, C2, D, E) és átlagjövedelmétől függ a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összege. Részletek egy másik linkemen itt: https://versenykepesseg.eu/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-2023/

Mi mit jelent a határozatban, mit tehet?

Ahogy a határozatában is szerepel, ez esetben kereseti kérelmet kell benyújtania (illeték-, költségmentesen) 3 példányban a lakcíme szerint illetékes Törvényszéket megszólítva, de a döntést hozó hatóságnak címezve (tanúkkal aláíratva, akik aláírásukkal aláírását igazolják), amelynek kötelező tartalmi elemei vannak (komplikált, speciális szakmai-, jogi ismereteket kíván), nyomtatványon is benyújthatja, a határozat kézhezvételét követő 30 naptári napon belül 2020.03.01-jétől, megszűnt a fellebbezés lehetősége többek között ilyen ügyekben is.

Az állapotával kapcsolatos bizonyítékok begyűjtése

Csak akkor esélyes, hogy bizonyítsa, hogy tévesen döntött a rehabilitációs hatóság, és nem javult, illetve súlyosabb állapota, ha leletei, bizonyítékai alátámasztják állítását és ezeket csatolja kereseti kérelméhez, pontosan meg is indokolja állításait és határozott kérelmet nyújt be, mit szeretne, miért, mi alapján.

Mire figyeljen felülvizsgálatkor?

A leletei legyenek frissek és részletesek akkor is, ha ön szerint végleges az állapota, a kialakult állapotot érdemben nem befolyásolja gyógykezelés, sem műtét, sem orvosi rehabilitáció, csak fenntartható esetleg állapota, de további változás nem érhető el, kedvezőtlen az adott károsodásra jellemző kórlefolyás, és ezt igazolásival alátámasztja.

A friss lelet azt jelenti, hogy készüljön a felülvizsgálatra, előtte legyenek leletei fél éven belül vagy egy éven belül és részletezzék panaszait, tüneteit, a kórlefolyást, a kezelést, a főbb jellemzőket esetében, a károsodás súlyosságát, ne csak a diagnózist, hanem azt milyen képalkotó -, egyéb eljárás támasztja alá, milyen a súlyossági foka, enyhe, középsúlyos, súlyos, mi a várható jövőbeni esemény a szakorvosi következtetés, …

Mit tartalmazzon a kereseti kérelem?

Tartalmaznia kell kereseti kérelmének:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb elérhetőségét,

c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá – ha ismert – képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. (2017.évi I.tv.Kp. a közigazgatási perrendtartásról 37.§)

A rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, nehéz jogkövető állampolgárnak lenni, speciális szakterület, nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak a munkáltatók, de az érintett nyugdíjasok, ellátottak, rászorulók, a gyermeket nevelők sem ismerik ezeket.
Az ellátások igénybejelentéshez kötöttek. Késedelmes benyújtás esetén komoly lehet az anyagi veszteség. A témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy vagyok.

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre pár perben mobilon ingyenese. Menedzselem, szakmai álláspontom megfogalmazom a beadványokban, ha kell, képes vagyok vitatni a kirendelt szakértői véleményt szakmai indoklással. Várom jelentkezését!

Tartalmi, jogszabályi előírások

Szeretné tudni, határozatában, irataiban mi mit jelent, mit tehet, vagy nem tehet, hogyan van esélye adott esetében? Elbukhatja ügyét, vagy talán még az eljárás elindításáig sem jut el a komplikált tartalmi, jogszabályi előírások miatt.

Az ügy pozitív lezárását számos más buktató akadályozza, leggyakrabban a kirendelt szakértőnek esetlegesen aggályos véleményét nem tudja az ügyfél szakértelem hiányában érdemben vitatni.

Ahhoz, hogy megnyerje a pert rehabilitációs-, ellátási ügyekben, elengedhetetlen felismerni, hogy a kirendelt szakértő véleménye hol aggályos, érvelését képesnek kell lennie pontosan megfogalmazni írásban, azt megindokolni, valamint állításait szakmai jogszabályokkal, bizonyítékokkal alá kell tudni támasztani.

Segítség felülvizsgálathoz

Esélyeit felmérem az eljárásban, ill. közlöm, mit szerezzen be, ha hiányosak leletei és hogyan. Átvizsgálom kérésére általam célszerűnek tartott leleteit, határozatát, szakvéleményét, hogy van-e alapos jogalapja adott esetben a kereseti kérelemnek. Rehabilitációs szakértői álláspontomat kérésére megfizethető áron számla ellenében megfogalmazom, ezen kívül ingyenesen kereseti kérelembe és bizonyítási indítványba foglalom. Majd 20 év gyakorlatom van ebben, végig menedzselem perét.

Képet nyújtok arról, hogy ügyében, bizonyításában kellő jártassággal „mozoghasson” szakértői támogatásommal a szakmai szabályok szerint van esélye nyerni ezen ellátások ügyében.

Lépésről lépésre támogatom Önt, hogy növelje az esélyét az ügy sikeres végkimenetelére, hogy magabiztosan, félelem, kétségek nélkül képviselhesse önmagát.

Csak néhány percben mobilon ingyenes tanácsadásom ellátások ügyekben az érintetteknek. Várom jelentkezését! Elérhetőségeim rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértőként, elérhetőségem: https://versenykepesseg.eu/