Felülvizsgálatra

A “leszázalékolás” 2012.01.01-jétől megszüntetett rokantsági nyugdíj megszüntetésével a kormány a 2011.évi CXCI.tv.Mmtv. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása törvény váltotta fel.

Megváltozott munkaképességű az a személy,


aki veleszületett rendellenesség miatt, balesetből vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a munkafeladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában.

A munkaképesség csökkenés mértéke lehetett 2012.01.01-je előtt:
– 40%-os, 50%-os, 3. csoportú (67%-os),
– 2. csoportú (100%-os önmagát ellátni képes)
– 1. csoportú (100%-os, önmagát ellátni nem képes).
A munkaképesség csökkenés mértékét szakértői vizsgálat mondja ki. (2007. jan.1. óta Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet bizottsága – ORSZI, ezelőtt OOSZI, majf NRSZH=Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi)

2012.01.01-jét követően a megváltozott munkaképesség minősítését

a Rehabilitációs Hatóság, ma a Kormányhivatalokon belül végzi komplex minősítés keretében, egy négy tagú orvosi bizottság (OB, nem mindenki van jelen, de konzultálnak) szakértői véleménye, minősítése alapján a megyei rehabilitációs hatóság határozatot hoz, akkor állapítja meg az ellátást, ha az orvosi-, és jogi feltételek együttesen fennállnak a kérelem benyújtása napján.
Az ellátás összege függ:
– a figyelembe vehető átlagjövedelem és
– minősítés alapján történik.

A minősítés lehet orvosi bizottság (OB) szerint a következő:

mivel 2012.02.14-től 7/2012.NEFMI r. szerint munkaképességet vizsgál, amely minden munkaerő-piaci helyzetet befolyásoló tényező: pl. főként egészségi állapot azonban életkor, képezhetőség, végzettség, motiváció,…:
– rehabilitálható B1 minősítés (egészségi állapota 51–60% között)
– rehabilitálható C1 minősítés (egészségi állapota 31–50% között)
– rokkant, nem rehabilitálható B2 minősítés (egészségi állapota 51–60% között)
– rokkant, nem rehabilitálható C2 minősítés (egészségi állapota 31–50% között)
– rokkant, nem rehabilitálható D minősítés (egészségi állapota 1–30% között, orvosszakmai szempontból önellátásra képes)
– rokkant, nem rehabilitálható E minősítés (egészségi állapota 1–30% között, orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes)

Csak döntést (határozatot) lehet jogorvoslattal vitatni. A szakhatóság döntése (szakvélemény) az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakértői vélemény vitatása átfogó ismeretek igényel – amelyen a határozat alapul -:
jogi-, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, társadalomtudományi-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, humánpolitikai területen, amelyekben járatos vagyok.
A foglalkozási rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, és nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak az érintett nyugdíjasok, a rászorulók, a gyermeket nevelők nem ismerik ezeket.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. Keressen, kérem!

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatban állapot javulást állapítottak meg, pedig nem javult állapotom. Mit tegyek?

Érti a határozatát? Nem ért egyet a döntéssel? Növelné esélyét a sikeres perre? Ne hagyja, hogy elvegyék vagy csökkentsék a jogos ellátását!

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért! Mint rehabilitációs gazdasági menedzser és tapasztalt szakértő, felkészítem Önt a felülvizsgálatra, hogy elkerülhesse a pert is. Támogatom a beadványok elkészítését, menedzselem az ügyintézést, és lépésről lépésre megalapozom az esetét, hogy magabiztosan képviselhesse magát a bíróságon és elérhesse céljait.

Emlékezzen, a rehabilitációs rendszer 2012 óta bonyolult és változatos, a jogszabályok pedig folyamatosan frissülnek. 2020 márciusa óta megszűnt a közigazgatási fellebbezés lehetősége a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában és egyéb ellátások ügyében. Ezért különösen fontos szakértői segítséget kérni az ügyintézésben, a kereseti kérelem és a bizonyítási indítványok megfogalmazásában. A szakmai-, jogi útvesztőkben könnyű eltévedni, és ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, akár már az eljárás előtt elbukhatja az ügyét.

Az ügy sikerét számos tényező befolyásolhatja, többek között a kirendelt szakértő véleménye is, amelyet szakértelem nélkül nem tud hatékonyan megvitatni. A per megnyeréséhez fel kell ismernie a szakértői vélemény ellentmondásait és hiányosságait, és meg kell tudnia indokolni, miért nem helytállóak azok. Ehhez szakmai jogszabályok ismerete és megfelelő bizonyítékok szükségesek. Szakmai álláspontommal segítek bizonyítani az igényeit a szakmai szabályok alapján, így növelve az ellátások megítélésének esélyét, vagy akár a per elkerülését is. Segítek visszaszerezni az elvett vagy csökkentett ellátásokat, és abban, hogy a valós állapotnak megfelelő ellátás kerüljön meghatározásra. További információkért és sikertörténeteimért látogasson el weboldalamra és Facebook-oldalamra.

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért és legyen Ön is hamarosan az elégedett ügyfeleim között!

Keressen bátran!

Felülvizsgálat előtt – felkészülés

A határozatában szerepel mikor fogják legközelebb felülvizsgálatra hívni. Jó, ha minimim már fél évvel e dátum előtt elkezdi az ehhez szükséges szakorvosi leletek beszerzését a megfelelő kritériumokkal. A szakorvosa sok esetben nem ismeri ezeket a kritériumokat. Ez a lépés a legfontosabb, mivel ha eredményesen felkészül, akkor sok esetben nincs is szükség jogorvoslatra.

Keressen bátran, és segítek tájékozódni.

A minősítéstől és átlagjövedelemtől függ

A minősítéstől (B1, B2, C1, C2, D, E) és átlagjövedelmétől függ a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összege. Részletek egy másik linkemen itt: https://versenykepesseg.eu/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-2023/

Mi mit jelent a határozatban, mit tehet?

Ahogy a határozatában is szerepel, ez esetben kereseti kérelmet kell benyújtania (illeték-, költségmentesen) 3 példányban a lakcíme szerint illetékes Törvényszéket megszólítva, de a döntést hozó hatóságnak címezve (tanúkkal aláíratva, akik aláírásukkal aláírását igazolják), amelynek kötelező tartalmi elemei vannak (komplikált, speciális szakmai-, jogi ismereteket kíván), nyomtatványon is benyújthatja, a határozat kézhezvételét követő 30 naptári napon belül 2020.03.01-jétől, megszűnt a fellebbezés lehetősége többek között ilyen ügyekben is.

Az állapotával kapcsolatos bizonyítékok begyűjtése

Csak akkor esélyes, hogy bizonyítsa, hogy tévesen döntött a rehabilitációs hatóság, és nem javult, illetve súlyosabb állapota, ha leletei, bizonyítékai alátámasztják állítását és ezeket csatolja kereseti kérelméhez, pontosan meg is indokolja állításait és határozott kérelmet nyújt be, mit szeretne, miért, mi alapján.

Mire figyeljen felülvizsgálatkor?

A leletei legyenek frissek és részletesek akkor is, ha ön szerint végleges az állapota, a kialakult állapotot érdemben nem befolyásolja gyógykezelés, sem műtét, sem orvosi rehabilitáció, csak fenntartható esetleg állapota, de további változás nem érhető el, kedvezőtlen az adott károsodásra jellemző kórlefolyás, és ezt igazolásival alátámasztja.

A friss lelet azt jelenti, hogy készüljön a felülvizsgálatra, előtte legyenek leletei fél éven belül vagy egy éven belül és részletezzék panaszait, tüneteit, a kórlefolyást, a kezelést, a főbb jellemzőket esetében, a károsodás súlyosságát, ne csak a diagnózist, hanem azt milyen képalkotó -, egyéb eljárás támasztja alá, milyen a súlyossági foka, enyhe, középsúlyos, súlyos, mi a várható jövőbeni esemény a szakorvosi következtetés, …

Mit tartalmazzon a kereseti kérelem?

Tartalmaznia kell kereseti kérelmének:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb elérhetőségét,

c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá – ha ismert – képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. (2017.évi I.tv.Kp. a közigazgatási perrendtartásról 37.§)

A rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, nehéz jogkövető állampolgárnak lenni, speciális szakterület, nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak a munkáltatók, de az érintett nyugdíjasok, ellátottak, rászorulók, a gyermeket nevelők sem ismerik ezeket.
Az ellátások igénybejelentéshez kötöttek. Késedelmes benyújtás esetén komoly lehet az anyagi veszteség. A témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy vagyok.

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre pár perben mobilon ingyenese. Menedzselem, szakmai álláspontom megfogalmazom a beadványokban, ha kell, képes vagyok vitatni a kirendelt szakértői véleményt szakmai indoklással. Várom jelentkezését!

Ez évi néhány sikeresen lezárt per rehabilitációs szakértői szakmai támogatásommal:
– Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük a B2 helyett C2 rokkantsági
ellátását 12 hónap alatt (-23-aug., okt. Veszprémi Törvénysz.), és ugyan ezen szakkérdésen alapuló megszüntetett özvegyi nyugdíját természetesen visszamenőleg is egy összegben soron kívüli kifizetéssel.
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük az egyetlen ellátását, ami biztosítást jelentett a munkaképtelen ügyfelemnek, a megszüntetett rokkantsági járadékát, 14 hó után (-23- okt. Debreceni Törvényszék).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B1 rehabilitációs ellátás helyett C2 rokkantsági ellátást 8 hónap alatt (-23- okt. Szegedi Törvénysz.).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszamenőleges rokkantsági ellátás fizikai állapotjavulás nem történt perben 12 hó alatt(-23- jún. Főv. Törvényszék).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük az özvegyi nyugdíját ezután B2 helyett C2 rokkantsági ellátást is 12 hó és 14 hó alatt(-23- ápr. júl. Főv. Törvényszék).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, semmi ellátás helyett B2 rokkantsági ellátást 10 hónap alatt (-23- máj. Főv. Törvényszék).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B2 helyett C2 rokkantsági ellátást 20 hó alatt (-23- jún. Főv. Törvényszék).
Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B2 helyett C2 rokkantsági ellátást 12 hó alatt (-23- nov. Szegedi Törvényszék).

Tartalmi, jogszabályi előírások

Szeretné tudni, határozatában, irataiban mi mit jelent, mit tehet, vagy nem tehet, hogyan van esélye adott esetében? Elbukhatja ügyét, vagy talán még az eljárás elindításáig sem jut el a komplikált tartalmi, jogszabályi előírások miatt.

Az ügy pozitív lezárását számos más buktató akadályozza, leggyakrabban a kirendelt szakértőnek esetlegesen aggályos véleményét nem tudja az ügyfél szakértelem hiányában érdemben vitatni.

Ahhoz, hogy megnyerje a pert rehabilitációs-, ellátási ügyekben, elengedhetetlen felismerni, hogy a kirendelt szakértő véleménye hol aggályos, érvelését képesnek kell lennie pontosan megfogalmazni írásban, azt megindokolni, valamint állításait szakmai jogszabályokkal, bizonyítékokkal alá kell tudni támasztani.

Segítség felülvizsgálathoz

Esélyeit felmérem az eljárásban, ill. közlöm, mit szerezzen be, ha hiányosak leletei és hogyan. Átvizsgálom kérésére általam célszerűnek tartott leleteit, határozatát, szakvéleményét, hogy van-e alapos jogalapja adott esetben a kereseti kérelemnek. Rehabilitációs szakértői álláspontomat kérésére megfizethető áron számla ellenében megfogalmazom, ezen kívül ingyenesen kereseti kérelembe és bizonyítási indítványba foglalom. Majd 20 év gyakorlatom van ebben, végig menedzselem perét.

Képet nyújtok arról, hogy ügyében, bizonyításában kellő jártassággal „mozoghasson” szakértői támogatásommal a szakmai szabályok szerint van esélye nyerni ezen ellátások ügyében.

Lépésről lépésre támogatom Önt, hogy növelje az esélyét az ügy sikeres végkimenetelére, hogy magabiztosan, félelem, kétségek nélkül képviselhesse önmagát.

Csak néhány percben mobilon ingyenes tanácsadásom ellátások ügyekben az érintetteknek. Várom jelentkezését! Elérhetőségeim rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértőként, kapcsolatnál.