A tizenharmadik havi nyugdíj, Prémium egyszeri – Nyugdíj újraszámítás

A tizenharmadik havi nyugdíj, egyszeri, nem épül be

Érti a határozatát? Nem ért egyet a döntéssel? Növelné esélyét a sikeres perre? Ne hagyja, hogy elvegyék vagy csökkentsék a jogos ellátását!

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért! Mint rehabilitációs gazdasági menedzser és tapasztalt szakértő, felkészítem Önt a felülvizsgálatra, hogy elkerülhesse a pert is. Támogatom a beadványok elkészítését, menedzselem az ügyintézést, és lépésről lépésre megalapozom az esetét, hogy magabiztosan képviselhesse magát a bíróságon és elérhesse céljait.

Emlékezzen, a rehabilitációs rendszer 2012 óta bonyolult és változatos, a jogszabályok pedig folyamatosan frissülnek. 2020 márciusa óta megszűnt a közigazgatási fellebbezés lehetősége a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában és egyéb ellátások ügyében. Ezért különösen fontos szakértői segítséget kérni az ügyintézésben, a kereseti kérelem és a bizonyítási indítványok megfogalmazásában. A szakmai-, jogi útvesztőkben könnyű eltévedni, és ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, akár már az eljárás előtt elbukhatja az ügyét.

Az ügy sikerét számos tényező befolyásolhatja, többek között a kirendelt szakértő véleménye is, amelyet szakértelem nélkül nem tud hatékonyan megvitatni. A per megnyeréséhez fel kell ismernie a szakértői vélemény ellentmondásait és hiányosságait, és meg kell tudnia indokolni, miért nem helytállóak azok. Ehhez szakmai jogszabályok ismerete és megfelelő bizonyítékok szükségesek. Szakmai álláspontommal segítek bizonyítani az igényeit a szakmai szabályok alapján, így növelve az ellátások megítélésének esélyét, vagy akár a per elkerülését is. Segítek visszaszerezni az elvett vagy csökkentett ellátásokat, és abban, hogy a valós állapotnak megfelelő ellátás kerüljön meghatározásra.

További információkért és sikertörténeteimért látogasson el weboldalamra és Facebook-oldalamra. Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért és legyen Ön is hamarosan az elégedett ügyfeleim között!


A nyugdíjasok, ellátottak a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét 2022.
februártól évente kézhez kapják 2024.02.hóig, először 2021.febr.-ban (akkor csak első negyed), négy éven át visszaépítik a 13.havi ellátást, (168/2020.(július 14.) MK, 202.évi LXXIX.tv.)
jogosult, aki
a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint
a tárgyév januárjára részesült a törvényben felsorolt ellátásokban

A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli
ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik
havi ellátásban.

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2020.
legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára

korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,
átmeneti bányászjáradékban,
táncművészeti életjáradékban,
rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban,
baleseti járadékban,
bányászok egészségkárosodási járadékában,
fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő
támogatásában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági
támogatásban,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé
nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
házastársi pótlékban vagy
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülnek.

A tizenharmadik havi ellátás megilleti
a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi
nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt
az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett,
újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan,
az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól,
újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára
részesült,
a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti
járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is,
ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának,
rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok
egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg,
amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült és 2021.01.hónapban.
Minden évben külön Kormányrendeletben kell rendelkezni a 13.havi ellátásról, és mindig adott év január hónapban és azt megelőző év egy napjában kell részesülnie ellátottnak az ellátásban

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor
a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg
.

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve
tizenharmadik havi ellátásra jogosító
ellátásban részesül, a
tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen
ellátások együttes összege után kell kiszámolni.

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás
összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év
legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító
nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra
jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik
havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 1-jétől esedékes
emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra.

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. és 2022. február hónapban
hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem
kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj,
illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt,a
szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az
utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre
kerül.
Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi
nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a
nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin
jóváírásra.
Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a
tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február
havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi
nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás kifizetése:
A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy
január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban
együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást
követő sorrendben, ezek hiányában
az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása
napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból
történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges.

Hatályos: 2021.12.08.
Hivatkozás: 1997.évi LXXXI.tv.6/A. §, 102/K. § (Tny)
ennek a tv.-nek a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.r. és 342/2020.
(VII.14.) Korm.r. és 684/2021. (XII.7.) Korm.r. MK 223/2021. sz.

Nem hatékony a nyugdíjas szegénység csökkentésében a 13. havi ellátás,

mert nem épül be az ellátásba. A tisztességes nyugellátás, az emberek tisztelete ezzel is, az emberközpontú oktatás-, egészségügy-, foglalkoztatás-, nyugdíj rendszer lenne hatékony szakmai álláspontom szerint.

Prémium, egyszeri, nem épül be

amit minden év novemberében kapnak meg a nyugdíjasok, ha a gazdaság teljesítménye3,5%ot meghaladja, összege függ a GDP növekedésétől és a nyugdíj összegétől.Max.80ezer Ft lehet. 2022. és 2021-ben volt.
A nyugdíjprémium maximális összege 80 ezer forint, mert a törvény így határozza meg. A nyugdíjprémium kiszámításának képlete a következő: a GDP-növekedés 3,5 százalék feletti részét összeszorozzák az adott hónapban járó ellátás 25 százalékával. Azonban a GDP-növekedés 3,5 százalék feletti része legfeljebb 4 lehet, , míg az ellátás 25%a legfeljebb 20ezerFt. Így a nyugdíjprémium legfeljebb 4X20ezer vagyis 80ezer lehet max. 

Ez a szabály az 1997-es törvényben van rögzítve és azóta nem változott. Ez szakmai álláspontom szerint nem igazságos, mert

  • A nyugdíjprémium segít a nyugdíjasoknak, hogy részesüljenek a gazdasági sikerekből, és ne maradjanak le a jövedelmi növekedésről.
  • A nyugdíjprémium ösztönzi a nyugdíjasokat, hogy támogassák a gazdasági növekedést, mert annak függvényében kapnak plusz juttatást.
  • A nyugdíjprémium nem terheli túl a költségvetést, mert csak akkor fizetik ki, ha a GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, ami nem minden évben fordul elő.
  • A nyugdíjprémium nem hatékony eszköz a nyugdíjasok szegénységének csökkentésére, mert nem veszi figyelembe a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét, és nem igazodik a reális inflációhoz. A nyugdíjprémium igazságossága is kérdéses, mert nem arányos a nyugdíj összegével, hanem egyenlően jár mindenkinek, aki legalább 20 ezer forint nyugdíjat kap. Ez azt jelenti, hogy a magasabb nyugdíjúak relatíve kevesebbet, a kisebb nyugdíjúak pedig relatíve többet kapnak.

Nyugdíj újra számítást

a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek (keresetkorlátra figyelni: az éves keretösszeg  (2023-b1n 18 x 232.000 Ft = 4.176.000 Ft) elérésére, mert az elérés hónapját követő hónaptól az év végéig szüneteltetik a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság összegét) kérhetik nyugdíjkorkorhatáruk betöltését követően, hogy

számítsák újra a változatlan összegben (az esetleges levonások nélkül) a korhatáruk betöltésének napján automatikusan öregségi nyugdíjjá alakult ellátásuk összegét, HA
az ellátásuk mellett végzett munkával legalább 365 nap szolgálati időt szereztek.

Továbbra sem kérhető:
– a korábban megállapított nyugdíjak újraszámítása arra hivatkozva, hogy változtak a valorizációs szorzók, (Tny.tv.)
– a nők kedvezményes nyugdíja újraszámítása arra hivatkozva, hogy az érintett hölgy időközben betöltötte a nyugdíjkorhatárát, (mert ő addig is nyugdíjban részesült, Tny.tv.)
– a közszférában szünetelő nyugdíj újraszámítása akkor, amikor a nyugdíjas közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jellegű jogviszonya megszűnt és a nyugdíj folyósítása újraindult. (Tny.tv.)

KORHATÁR ELŐTTI ellátásra jogosult:

  • legkésőbb 2014. december 31-éig korkedvezményes munkakörben történt munkavégzése alapján korkedvezményt szerzett, és rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel,
  • a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
  • 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett.
  • A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Khtv.) értelmében a szolgálati járandóságot a hatályos személyi jövedelemadó mértékének megfelelően csökkentett összegben kell folyósítani.
    Hszt.szerint nem csökkenthető a szolgálati járandóság a feltételek és kérelem alapján  (MÁK honlapján)A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás  2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás!

(a rendelet megjelent 2021.12.07.)