Szociális intézmények és rehabilitációs szakismeretek

Szociális intézmények és rehabilitációs szakismeretek

Fogyatékos személyeket segítő CIVIL szervezetek listája:
http://www.vital.hu/fogyatekosok_civil_szervezetei?page=0%2C0#Budapest

Közoktatási feladatokat ellátó szervezetek listája:
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-intezmenyek/kozoktatasi-feladatokat

Közoktatási Információs Iroda:
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI LISTA:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_szocpol_gyermekved&switch-content=szocpol_informaciok_2011feladatmutato&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
E-mail: lakootthon@mkbme.hu

Fészek Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon (Somogy)
7500 Nagyatád Dózsa Gy. u. 6.
Tel: (82)450-043
Fax: (82)553-688
e-mail: napsugarlakootthon@kapos-net.hu

Diadalív Lakóotthon
2600 Vác Köztársaság út 69
Tel: 06/27/502-660

Siló Társas Lakóotthon
2081 Piliscsaba József Attila u. 7-9
Tel: (26)373-423
Fax: (26)575-591
E-mail: kht@febe.axelero.net:

MOHA Otthonház
2700 Cegléd Ősz u. 13.
Tel: (53)311-774
Önálló életvitelre képes mozgássérültek számára

Magyarországon az egészségkárosodott emberek foglalkoztatása igen alacsony, alig 10%, míg az EU más országaiban jóval magasabb, duplája, vagy többszöröse. 40-50 %. Ezt támasztja alá az Eurostat 2002. évi elemzése: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122003-AP/EN/3-05122003-AP-EN.HTML

A már nálunk is hatályos ENSZ egyezmény (Fogyatékossággal élő Emberek Jogairól szóló) kötelezettségeket ír elő a kormányok számára, az élet minden területén megtiltja a hátrányos megkülönböztetést, és biztosítja az akadályozott embereknek a minél teljesebb élethez való jogokat.
Az emberi jogok emberi szükségleteken alapulnak, feltételezik, hogy szükség van bizonyos alapkövetelményekre és forrásokra annak érdekében, hogy méltóságteljes életet élhessenek.

A Lisszaboni Stratégia 2020-ig szintén célul tűzte ki a tudásalapú dinamikus gazdaságot, több, jobb munkahelyek, fenntartható fejlődés, nagyobb társadalmi kohézió: http://ec.europa.eu/growthandjobs/documentation/index_en.htm

Szükségszerű az oktatási, képzési rendszert a piaci trendekhez igazítani, olyan képzéseket támogatni, amelyek gyors, adaptív készségekre helyezik a hangsúlyt, különben a humánerő állomány nem tud lépést tartani a 21.sz.-i megatrendekkel, és romlik az ország versenyképessége.
FONTOS: a rehabilitációs folyamat középpontjában az EGÉSZSÉGKÁROSODOTT személy áll, aki a rehabilitációs szakemberekkel való kölcsönös együttműködés révén maga az IRÁNYÍTÓJA A REHABILITÁCIÓS FOLYAMATNAK.
Ő A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐJE, ő ismeri saját szükségleteit. Nem helyette, felette döntenek.

A REHABILITÁCIÓS FOLYAMATOK SZÜKSÉGLET VEZÉRELTEK, minden eleme a LEHETŐ LEGTELJESEBB EMBERI ÉLET MEGXALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLJA.
Az uniós gyakorlatban az aktív munkaerő-piaci eszközökön, ösztönzőkön, programokon keresztül történik a foglalkoztathatóság javítása. az egészségkárosodott személy aktív bevonásával (nélküle, akarata ellenére lehetetlen), az A REHABILITÁCIÓ FŐ CÉLJA:
az EGYÉNI SZÜKSÉGLETEKHEZ és IGÉNYEKHEZ alkalmazkodva minél teljesebben SZOLGÁLJA A MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK LEGMAGASABB SZINTŰ hasznosulását.

A rehabilitáció végső célja:
az egészségkárosodott emberek a nyílt munkaerő-piacon normál bérezésért képzettségüknek és képességeiknek megfelelő munkát végezhessenek, így kapcsolatba léphessenek a társadalom többi tagjával.

Úgy vélem, a kényszerítő foglalkoztatás (kvóta) eszköze mellett a pozitív ösztönzés eszközét is alkalmazni szükséges:
adó-, járulék kedvezmény személyhez kötötten, és nem feltétlenül a munkáltató kapja. Van példa erre az EU-ban, vagy mint nálunk a pályakezdőknél,…a start kártyákkal, a fogyatékos személyeknél start rehabilitációs kártyával lehetne alkalmazni, hogy a fogyatékos emberek kiszolgáltatottságát csökkentsük, hiszen gyakran csak szegregált, védett munkahelyen alkalmazhatóságát kiterjesszük a nyílt munkaerő-piacra uniós törekvéseknek megfelelően. Kisebb adminisztrációval járó ösztönzés ez.
Valódi komplex rehabilitációs rendszer működésére van szükség, jelenleg elkülönülten dolgoznak a rehabilitációban résztvevő szervezetek szervezetileg is, nincs elég tapasztalat a rendszerben. Nincs szervezett, jogszabályban előírt, kötelező érvényű koordináció, kapcsolat közöttük,
nincs jogszabályi kompetenciával rendelkező rehabilitációs gazdasági menedzser,
a munkaügyi szervezeteknek nincs ebben tapasztalata, mert ilyen irányú, jellegű feladatai nem voltak eddig, túl nagy, embereket személytelenül kezelő szervezet.

Az elmúlt évben jelentősen nőtt az érdeklődés a munkaadók részéről a megváltozott munkaképességű személyek irányában.
Csak néhány a sok teendőből: szükség van a foglalkoztatás bővítését, valamint a befogadó munkahelyek kialakítását szolgáló támogatásokra, és ezzel párhuzamosan a segélycsapdákat is kezelni kellene.
Lehetőséget kell adni arra, hogy a segélyezett és a dolgozó státus között átjárható legyen az út mindkét irányba, így bátrabban mernének nekivágni a munkának.
Továbbá munkahely teremtés, VÁLLALKOZÓ KÉSZSÉG, LIFE LONG LEARNING, a HUMÁN TŐKÉBE BEFEKTETÉS ERŐSÍTÉSE, MUNKAERŐ-PIACI HÁTRÁNYOK (hátránykompenzáció) CSÖKKENTÉSE ~ ESÉLYEGYENLŐSÉG, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatás bővítése pozitív ösztönzéssel, SZEMLÉLET FORMÁLÁS, MINDEN SZINTEN PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS szükséges.

Bízom abban, hogy a kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, NEM CSAK az MPA költségvetéséből és uniós forrásokból, így elegendő foglalkoztatást elősegítő programot indítanak majd.
Az EU szerint ugyanis a megváltozott munkaképesség olyan foglalkoztatási hátrányt jelent, amely szakpolitikai intézkedésekkel leküzdhetõ és leküzdendõ.

2023. évi néhány sikeresen lezárt per rehabilitációs szakértői szakmai támogatásommal

  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük a B2 helyett C2 rokkantsági ellátását 12 hónap alatt (-23-aug., okt. Veszprémi Törvénysz.), és ugyan ezen szakkérdésen alapuló megszüntetett özvegyi nyugdíját természetesen visszamenőleg is egy összegben soron kívüli kifizetéssel.
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük az egyetlen ellátását, ami biztosítást jelentett a munkaképtelen ügyfelemnek, a megszüntetett rokkantsági járadékát, 14 hó után (-23- okt. Debreceni Törvényszék).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B1 rehabilitációs ellátás helyett C2 rokkantsági ellátást 8 hónap alatt (-23- okt. Szegedi Törvénysz.).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszamenőleges rokkantsági ellátás fizikai állapotjavulás nem történt perben 12 hó alatt(-23- jún. Főv. Törvényszék).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, visszanyertük az özvegyi nyugdíját ezután B2 helyett C2 rokkantsági ellátást is 12 hó és 14 hó alatt(-23- ápr. júl. Főv. Törvényszék).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, semmi ellátás helyett B2 rokkantsági ellátást 10 hónap alatt (-23- máj. Főv. Törvényszék).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B2 helyett C2 rokkantsági ellátást 20 hó alatt (-23- jún. Főv. Törvényszék).
  • Ismét pert nyertünk ügyfelemet segítve, B2 helyett C2 rokkantsági ellátást 12 hó alatt (-23- nov. Szegedi Törvényszék).

Keressen bátran!