Öregségi nyugdíj, árvaellátás legkisebb összege 2024.

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500Ft örökre, árvaellátás legkisebb összege 50.000Ft, 2023.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

A 13.havi nyugdíj első negyedének folyósítása 2021. február és bebetonozták a 28.500Ft mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét,

24.250Ft árvaellátás legkisebb összegét,… 2021-01-01-től, 50.000Ft 2023.01.01-től

A 13. havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv február hónapban folyósítja.
A jogosultak így első ízben a 2021. februári nyugdíjukkal együtt, de attól függetlenül 2021. februárjában megkapják a 2021. januári
nyugdíjuk egynegyedét mint a 13. havi nyugdíj négy éven át tartó visszaépítése első lépéseként járó plusz összeget.

Azonban 2020.12.30-án megjelent ugyanezen rendeletbe bebetonozta a kormány a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, amely 2008.01.01-jétől 28 500Ft,
ennyi pénzből képtelenség megélni.
Bár ekkora összeget nem sokan kapnak az országban a teljes ellátásra jogosultak közül, az egyéb ellátások megállapítása során figyelembe veszik mindig az öregségi nyugdíj legkisebb megállapítható összegét.
Amely 2008.01.01-jétől változatlan: 28.500Ft. Ehhez igazítottan
állapítják meg egyebek mellett
a közgyógyellátásra való jogosultságot,
de a méltányossági nyugdíjemelésnél, illetve az egyszeri segélynél (nyugdíjak) is irányadó szerepe van a nyugdíjminimumnak,
vagyis az az összeg sem emelkedik ismét meghatározatlan ideig 2021.01.01-jétől.
Pl. az árvaellátás alapesetben a figyelembe vett nyugdíj 30 százaléka, azzal, hogy a legkisebb összege 24 250 forint.
Most már biztos, hogy ennyi is marad 2021.01.01-jétől.

Sok ellátás összege kötődik még ehhez a nyugdíjminimumhoz, a 28.500Ft-hoz:
Fentieken felül a szociális ellátások (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, térítési díj, közgyógy ellátás, EGYT, FHT,
egészségügyi szolgáltatásra jogosultság,…),
a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás (főállású anyaság, GYES GYET) és az anyasági támogatás összegét
ugyancsak a nyugdíjminimum különböző százalékos mértékeiben határozza meg a családok támogatásáról szóló törvény.
Az egészségbiztosítási ellátások körében a baleseti táppénz összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól.
A hozzátartozói ellátások összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól (özvegyi-, szülői nyugdíj, árvasági ellátás,…
A mindenkori nyugdíjminimum összegétől függ a visszafizetési kötelezettség alóli mentesülés, a végrehajtás,

A valorizációs szorzókkal a nyugdíj megállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez kell emelni a korábbi
években elért kereseteket, hiszen azok értékét karban kell tartani, hogy a nyugdíjszámítás során reális, aktualizált –
vagyis valorizált – összegben lehessen a kereseteket figyelembe venni.
A 2008-ban elért keresetekhez jelenleg 1,803-as a valorizációs szorzó,
vagyis a 2008-ban elért keresetek értékét 1,8-szeresen kell figyelembe venni egy idei nyugdíj megállapítás során,
míg egy 2020-ban esedékes nyugdíj megállapításhoz már kétszeresre is növekedhet a 2008-ra vonatkozó szorzó.
Ugyanennek a gondolatmenetnek az alkalmazásával a 2008-ban megállapított 28.500 forintos nyugdíjminimumnak

  • 2019-ben legalább 28.500 x 1,803 = 51.386 forintnak,
  • 2020-ban feltételezhetően már 28.500 x 1,98 = 56.430 forintnak kellett volna lennie!

Ehelyett idén is, jövőre is maradt és marad örökre 28.500 forint…

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet
a) 3. § (5) bekezdés c) pontjában a „22/A. §” szövegrész helyébe a „102/A. §” szöveg,
b) 11. §-ában az „A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő”
szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
(2020-as szöveg: 11. § A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra
kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint. Új szöveg:
11.§ Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint.)
c) 59/F. §-ában a „Tny. 22/A. §-a alapján szerzett” szövegrész helyébe a „Tny. 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 22/A. §-a szerinti” szöveg,
Hatályos: 2021.01.01.
Hivatkozás:
707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete módosította (Magyar Közlöny 295/2020.sz.2020.12.30.) a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet