A felülvizsgálatok 2021.12.01-jétől

A felülvizsgálatok elvégezhetők 2021.12.01-jétől, a rehabilitációs hatóság által a vészhelyzet ideje alatt a megváltozott munkaképességű személyek és szociális ellátásban (ápolási díj, GYOD,…) esetében is

Ez volt 2021.12.01-jéig:
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 12. § értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető.
Az 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet 5. § értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

A 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (hatályos 2021.december 1.) rendelkezik arról, ha a megváltozott munkaképességűek ellátásaira jogosult személy (ellátott) ellátásra való jogosultságának felülvizsgálata 2020. december 5. és 2021. november 9. között lett volna esedékes, de ez a veszélyhelyzet okán elmaradt.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján (2021.12.12.) tájékoztatás rehabilitációs jogi szakértőként: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, és néhány kivételtől eltekintve egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság (GYOD, ápolási díj,…) 2022. február 28-áig mindenképpen fennmarad akkor is, ha a jogosultság a veszélyhelyzet alatt már megszűnt volna..

A felülvizsgálatot 2022. 01. 09-éig kell elvégezni, ha az ellátott rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultsága az ellátott kérelme alapján történik, vagy a rehabilitációs ellátásban részesülő állapotváltozása esetén a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen állapot okán szükséges a felülvizsgálat.

Minden más esetben 2022.08.31-ig kell lefolytatnia a hivatalnak pl. akiknek az ellátást megállapító határozaton megjelölt időpontban vagy állapotjavulás vagy szociális körülményeik változása okán lett volna indokolt a felülvizsgálat.

Az ellátásra való jogosultság 2022. május 31-ig nem szüntethető meg a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozással [647/2021. (XI. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés].

Amennyiben a rehabilitációs ellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet alatt lejár, az ellátást 2022. február 28-áig kell folyósítani (2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról, Átmeneti rendelkezés 97.§)

Ha a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási, a kiemelt ápolási, vagy az emelt összegű ápolási díj iránti jogosultság rendszeres felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt válik esedékessé, azt az Átmeneti törvény hatálybalépését követő második hónap végéig, tehát 2022. 02.28-áig meg kell indítani. (Átmeneti tv. 96.§)
Amennyiben a jogosult önkiszolgálási képességére és ápolási-gondozási szükségletére
A vonatkozó szakértői vizsgálatot korábban az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag a vonatkozó hivatalos iratokra alapozva végezték el, az ellátásra való jogosultságot az Átmeneti törvény hatálybalépését követő harmadik hónap végéig, tehát 2022. március 31-éig vizsgálják felül. (Átmeneti törvény 96. §)

A fentebb felsoroltaktól eltérő, egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások – ideértve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó ellátásokat is – felülvizsgálatára hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség, foglalkoztatás az Átmeneti törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig, vagyis 2022. február 28-áig nem szüntethető meg. (Átmeneti törvény 98.§)
második hónap utolsó napjáig, tehát 2022. február 28-áig nem szüntethető meg.

Egyes határozatok, igazolványok érvényessége

Ha az érintett személy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállásáról, vagy a Szoctv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságáról szóló határozata 2020. november 4. és 2021. december 31. között jár le, a vonatkozó jogosultság az Átmeneti törvény hatálybalépésének napját követő második hónap végéig, tehát szintén 2022. február 28-áig hosszabbodik meg.
A 2020. november 4-e és 2021. december 31. között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve közgyógyellátási igazolvány érvényessége szintén meghosszabbodik az Átmeneti törvény hatálybalépését követő kilencvenedik napig, tehát 2022. március 1-jéig.

Hatályos: 2021.12.01.
Hivatkozás: 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2021. évi XCIX. törvény (XI. 30.) Átmeneti törvény MK 217/2021.sz.

A rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, különösen Covis idején, nehéz jogkövető állampolgárnak lenni, speciális szakterület, nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak a munkáltatók, de az érintett nyugdíjasok, ellátottak, rászorulók, a gyermeket nevelők sem ismerik ezeket.
Az ellátások igénybejelentéshez kötöttek. Késedelmes benyújtás esetén komoly lehet az anyagi veszteség. A témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy vagyok.
Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre