A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól, egyszeri juttatás! Nyugdíjemelés 2022.01.01. 5% Többlet személyi jövedelemadó kedvezmény 2022.02.15-ig – Ellátások-, nyugdíj kiegészítő emelése 2021.november 1,2%, Prémium,

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás! Nyugdíjemelés 2022.01.01. 5% Visszadó, többlet személyi jövedelemadó kedvezmény 2022.02.15-ig – Ellátások-, nyugdíj kiegészítő emelése 2021.november 1,2% (beépül), Prémium (egyszeri),

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás!
(a rendelet megjelent 2021.12.07.Mikulás után, véletlen:))

A nyugdíjasok, ellátottak a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét 2022. februártól évente kézhez kapják
A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik
havi ellátásban.

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2020. legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára
korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,
átmeneti bányászjáradékban,
táncművészeti életjáradékban,
rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban,
baleseti járadékban,
bányászok egészségkárosodási járadékában,
fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
házastársi pótlékban vagy
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülnek.

A tizenharmadik havi ellátás megilleti
a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt
az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan,
az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült,
a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg.

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni.

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra.

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. és 2022. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt,a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül.
Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra.
Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás kifizetése:
A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában
az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges.

Hatályos: 2021.12.08.
Hivatkozás: 1997.évi LCCCI.tv.6/A. §, 102/K. § (Tny)
ennek a tv.-nek a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.r. és 342/2020. (VII.14.) Korm.r. és 684/2021. (XII.7.) Korm.r. MK 223/2021. sz.

Többlet személyi jövedelemadó kedvezményt kapnak 2022.02.15-ig a családi kedvezményre jogosult magánszemélyek, a saját jogon családi pótlékban vagy rokkantsági járadékban részesülők is
(egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adója szerint közterhet fizetők a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 560/2021. (IX. 30. Korm. rendelet szerint)

Az adó-visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár, ha a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

A visszatérítés összege és felső határa:
Visszatérítésként az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege jár.
A visszafizetés felső határa legfeljebb a 2020. december havi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 % – os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809.000,- Ft. 

A visszatérítés igénybevétele:
Automatikusan: Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és
– a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és
– a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családi pótlék folyósítási adatokból a NAV rendelkezésére áll. 

A NAV számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítés összegét.

Nyilatkozat benyújtásával kell igényelniük:
Akiknek  a NAV a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri, nyilatkozat benyújtásával igényelhetik a visszatérítést, például:
·  családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, és ezért nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám.
·  aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.

A NAV 2021. október 31-én honlapján közzétette a nyilatkozat megtételének rendjére vonatkozó tájékoztatást.
A nyilatkozatot a „VISSZADO” nyomtatványon 2021. október 31-től december 31-ig lehet elektronikus úton vagy papíron megtenni. A nyilatkozatot és a NAV által közzétett kitöltési útmutatót mellékelem.
Amennyiben az érintettek határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést. A nyilatkozat megtételére vonatkozó határidő a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, de a visszatérítésre való jogosultságot nem érinti.
Nem jár visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás eladása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból.

A NAV a visszatérítést 2022. február 15-ig kiutalja és azt az érintettek bevallási tervezetében feltünteti, így a számítás követhető.
Részletesebb tájékoztatás, a gyakran ismételt kérdések és válaszok megtalálhatók a NAV honlapján az alábbi elérhetőségen:
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites

2021. évi nyugdíjprémium és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás,

2021. évben egyszeri alkalommal 80.000Ft nyugdíjprémiumot kell fizetni, aki 2021. novemberében:
– nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 forintnál alacsonyabb összegű nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban
– nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
– a korhatár előtti ellátásban,
– szolgálati járandóságban,
– átmeneti bányászjáradékban,
– táncművészeti életjáradékban,
– rokkantsági ellátásban,
– rehabilitációs ellátásban,
– baleseti járadékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában,
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– rokkantsági járadékban,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
– polgármesterek közszolgálati járadékában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
– a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
– az              egyes        személyes                  szabadságot              korlátozó                    intézkedésekkel                   vagy          semmissé                   nyilvánított elítéléssel              összefüggésben       járó                   –                 kormányrendelet    alapján     a Tny.       62.             §-ában     foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
– házastársi pótlékban vagy
– házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy a 2021 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

Hatályos: 2021.10.06. (kihirdetés napján)
Hivatkozás: 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelete a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról MK 184/2021.sz. 2021.10.06.

NYUGDÍJAK, ELLÁTÁSOK EMELÉSE 2022.01.01. 5%

ez évben IS HITELEZNEK az ELLÁTÁSBAN részesülő szegények a Kormánynak.

2022. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 5 százalékkal kell emelni a 2022.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől 43 100 forint. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 114 340 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „229 105″ szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „114 555″ szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107 910 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 28 505 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 33 525 Ft,,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 45 255 Ft..(5) 2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28 505 Ft,,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33 525 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45 255 Ft,,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2022. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről MK 225/2021.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében

Kiegészítő 1,2 %-koa nyugdíjemelésre jogosultak, akik már a 2021.januári 3%-os emelésre is jogosultak voltak (254/2021.(V.18.) Korm.r.)

A nyugdíjtörvényben (1997. évi LXXXI. törvény) szabályozottak alapján a kormány kiegészítő intézkedéseket rendelhet el, ha ezt a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében indokoltnak tartja.

A 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet (MK 184/2021.10.05.) rendelet 2021. június 1-jétől – 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal1,2%-kal rendeli emelni:
1. azt az öregségi nyugdíjat,
2. azt az özvegyi nyugdíjat,
3. azt a szülői nyugdíjat,
4. azt az árvaellátást,
5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. azt a korhatár előtti ellátást,
9. azt a szolgálati járandóságot,
10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
11. azt a táncművészeti életjáradékot,
12. azt a rokkantsági ellátást,
13. azt a rehabilitációs ellátást,
14. azt a baleseti járadékot,
15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. azt a fogyatékossági támogatást,
17. azt a vakok személyi járadékát,
18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24. azt a házastársi pótlékot,
25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

A 2021. január-október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét – a r.2.§ (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2021 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A 2021-ben megállapított ellátások után is jár az emelés akkor, ha azt a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg.
Az emelésre akkor is jogosult, ha a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást idén állapítják meg, azonban erre rokkantsági járadék, esetleg rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás megszűnését követő naptól kerül sor.
Az idén megállapított hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás stb.) esetében is jogosult az emelésre, ha ezt az ellátást az elhunyt jogszerző 2021. nov. 1-jét megelőző időponttól járó saját jogú ellátását alapul véve állapították meg.
A rokkantsági járadékra a visszamenőleges emelés akkor is megilleti az érintettet, ha arra 2021. május 19. előtti időponttól vált jogosulttá.
A rokkantsági járadék összege 40.555 forintról 41 045 forintra változott.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál figyelembe vehető (Mmtv.) alapösszeg 2021. 11. 01-jétől 108.895Ft, (567/2021. (X. 6.) Korm. r. MK 184/2021.sz. 2021.10.06.) Az alapösszeg a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.

Az ellátásokat november hónapban már magasabb összegben folyósítják.
Aki jogosult volt a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve ellátás arányos részére, annak az ehhez kapcsolódó emelést szintén folyósítják.

Nem történik meg az emelési különbözet automatikus folyósítása, ezért azt kérni kell azokban az esetekben, amikor az ellátásra való jogosultság 2021. november 1-je előtt megszűnt, és az érintett vagy nem jogosult új ellátásra, vagy jogosult ugyan, de arra emelés – a fent részletezett szabályozás alapján – nem jár.

A hozzátartozónak, illetve az örökösnek kell kérnie az emelés különbözetének folyósítását azokban az esetekben, amikor az ellátásban részesülő 2021. június 1-je előtt elhunyt.

Hatályos: 2021.10.07. (kihirdetést követő napon)
Hivatkozás: 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről MK 184/2021. (2021.10.06.)