Garantált bérminimum, minimálbér 2021.

Garantált bérminimum, minimálbér 2021.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

2020.12.31-én megjelent a kormányrendelet:
Nem zárult le, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata a 2021. évben tovább folytatódik (MK 2020.12.31. 298/2020.sz.)

2.§ Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3.§ (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Hivatkozás: 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum évi megállapításáról (MK 2020.12.31. 298/2020.sz.)

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2021.

2021. FEBRUÁR 1-jetől havibér alkalmazása esetén 167 400 forint, hetibér alkalmazása esetén 38 490 forint, napibér alkalmazása esetén 7700 forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020.január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 219 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 50 350 forint, napibér alkalmazása esetén 10 070 forint, órabér alkalmazása esetén 1259 forint.

Ugyanekkora minimálbér és garantált bérminimum jár teljesítménybérezésnél is a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének megállapításakor.
Ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb, a meghatározott órabértételt arányosan csökkentett mértékben, míg ha rövidebb, arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.
Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.
A rendelet hatálya kiterjed: minden munkáltatóra.

2019. március 1-jétől a munkáltatón a költségvetési szervet, illetve kormányzati igazgatási szervet; a munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi és közszolgálati jogviszonyban állót; az alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

Hatályos: 2021. 02. 01.
Hivatkozás: 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Magyar Közlöny 13/2021.sz. (I. 28.)

A közfoglalkoztatási bér BEFAGYASZTVA 2017. óta

2015.2016.évben változatlan volt összege.
A nyolcórás munkaviszonnyal rendelkező közfoglalkoztatottak havi bére jelenleg a végzettségüktől függően bruttó 81 530 és 106 500 forint között van.
A közfoglalkoztatási béremelés: 85 ezer, a garantált közfoglalkoztatási bér pedig 110 ezer forint 2021.
Hivatkozás: 170/2011.Korm.r.

Részmunkaidő esetén a meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál (ez nem változott).
A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 81 530 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 18 740 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 3748 forint.
Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 106 555 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 24 495 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4899 forint.
A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 117 245 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 26 955 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 5390 forint.

Hatályos: 2019.08.23.
Hivatkozás: Magyar Közlöny 2019. évi 144. sz. (2019. augusztus 23.) a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

A kormány eddig direkt nem emelte a közmunkások bérét. Marczinkó Zoltán, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára szerint a természetes munkaerőpiaci folyamatok mellett az elmúlt évek kormányzati intézkedései is nagymértékben hozzájárultak a közfoglalkoztatás mérséklődéséhez. Ide sorolta a garantált bérminimum és a minimálbér szintjének növelését, illetve a közfoglalkoztatotti bér 2017-es szinten tartását, amely egy olyan bérolló-nyílást eredményezett, hogy az ösztönzőleg hatott a közfoglalkoztatottakra.
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozmunka-ber-munka-kereset.686149.html