BEMUTATKOZÁS

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

________________________________________________________________

BEMUTATKOZÁS


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  


Végzettségem tanító, tanár, gyógypedagógus, esélyegyenlőségi manager, rehabilitációs mentor, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő látássérült nőként. A Life Long Leaming nálam életforma. Lelkes, elkötelezett vagyok hivatásom és az emberek irányában küldetés tudattal.

Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként szerepeltem.

Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját, tanácsadását szerveztem majd egy évtizeden át.

Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.


Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.


Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

Várom hívását!

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 

Nem az számít,...:http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html


Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matter to m

Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk. ~ Steve Jobs

1986-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, testnevelés szakon. Kisgyermek korom óta vágytam tanítani, hat éves korom óta versenyszerűen sportoltam, gyes alatt megtanultam az angol nyelvet. Alsó- és felső tagozatban tanítottam tantárgycsoportosan, testnevelés, angol tantárgyat, amíg a jogszabály megengedte nyelvvizsga nélkül.

1997 óta változott meg élethelyzetem, szülés után, minden tekintetben, 2005. óta Jaws olvasó programot használok a PC-hez. 

"If opportunity doesn't knock, build a door."

Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót." ~ Milton Berle 


Két fiam van két házasságból, akiket egyedül neveltem fel,
igyekszem jó példát nyújtani nekik, ami nem mindig könnyű.
„A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség."~Albert Einstein

Hálás vagyok azért, ami, akik körülvesznek.  Lelkesedésem  személyiségemből, és szakmabeli elkötelezettségemből fakad. 

Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create bridges of their own.

A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat. ~ Nikosz Kazantzakisz

15 évig pedagógusként látóként, 13 évet a foglalkozási rehabilitáció terén dolgozom látássérült nőként. 

Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként.

Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának szolgáltatás szervezését, tanácsadását végeztem majd egy évtizeden át.

Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.


Akkreditált szervezetnél  (civil) sok esetben a bértámogatás a fizetés. Hazánkban az ország lakosságának két-harmad része egzisztenciális reménytelenségben él: aki dolgozni szeretne, nem tud, s aki dolgozik, feléli a néhol éppen elég jövedelmét.

Az EU szerint a megváltozott munkaképesség olyan foglalkoztatási hátrányt jelent, amely szakpolitikai intézkedésekkel leküzdhető, és leküzdendő.
 

"You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand.

Azért vagy itt, hogy a világ gazdagabbá váljék általad, s ha megfeledkezel a küldetésedről, magad válsz szegényebbé. "~ Woodrow Wilson

 

“ csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni.”
(Albert Schweitzer)


“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.” (Weöres Sándor


Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
UniCredit Bank 10918001-00000145-0388000

MIT ÍRNAK TEVÉKENYSÉGEMRŐL?

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

__________________________________________________________________________

MIT ÍRNAK TEVÉKENYSÉGEMRŐL?

Referencia kérésre kiadható, önéletrajz, és PR-, marketing bemutatkozással a Munkaadó részére.

2016.06.29. HR Portál szakmai interjú:
Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában:
http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html


Megszépített valóság (Makki
Marie Rose 2013.05.10.): http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag

2019.12.09. Nagyon hálás vagyok, hogy megismertelek, mert voltak időszakok, amikor úgy hittem nincs tovább, TE emberileg sokban segítettél s átvezettél ezeken az időszakokon.Köszönök mindent bár hogy alakul is a dolog én gazdagabb lettem hogy megismertelek.Kívánok neked nagyon boldog ünnepeket és nagyon köszönök mindent, légy büszke magadra mert az ilyen ember ma már nagyon ritka,s mindenki csak a maga kis világában él, TE megtanítottál arra, hogy vannak még becsületes és segítőkész emberek. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2019.júl.17. „végtelenül hálás vagyok, hogy vegre kaptam egy egyértelmű, számomra is érthető választ. Ha még ideje engedi, és segítségünkre tud lenni azzal kapcsolatban, hogy …Erre a kérdésünkre sem tudtak a hivatalokban egyértelműen állást foglalni. Nagyon szépen köszönöm a válaszát es a vegtelen türelmét felém! …Éva”

2019.júl.15. „nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szépen köszönöm a meglátásait, amivel el tudta érni ezt az eredményt. Jó egészséget és minden jót kívánok Önnek, ha valaki hasonló helyzetbe kerül az ismerőseim között, már tudni fogom kihez kell irányítani :) Mégegyszer mindent köszönök, üdvözlettel: Z”

2019.júl.18.” Mindenesetre ismét köszönöm Önnek, hogy rendíthetetlenül VALÓSAN segíti a megváltozott munkaképességűeket …Köszönöm még egyszer az álhatatos munkáját !!! Legmélyebb Tisztelettel: A.”

2018.03.27. "Köszönöm szépen. Nagyon részletesen, precízen összefoglalta, ami érdekelt.Ajánlottam Önt és a web oldalát más sorstársaknak, és van igény rá, hogy megkeressék."

2018.05.23. "Megérkezett a határozat. Megkaptam a C2 :) Nagyon szépen köszönöm! Visszakaptam a pénzemet is"

2018.07.19."Nagyon köszönöm az útmutatását. Úgy néz ki, hogy ügyem elintéződik az Ön segítségével. Hálás vagyok."

2018.08.24."Köszönöm szépen az eddigi munkáját is,hatalmas segítség Ön nekem ès sok más hasonló sorsú embernek!"

2018.08.31. "Nagyon örülök,hogy rátaláltam az Ön honlapjára.Köszönöm ,hogy minket, "kis" embereket is próbál tájékoztatni a bennünket körülvevő jogszabályokról."

2016.07.20. "Köszönöm a gyors és korrekt választ, segítőkészséget.

Nagyon ritkán találkozom hasonlóval.Kívánok Önnek minden jót!
üdv, Kati"


2016.07.19. "Nagyon köszönöm gyors munkáját. Igazán precíz, gratulálok!
Nagyon örülök, hogy Önhöz fordultam! Köszönöm. Üdvözlöm: Zsuzsa"

2016.07.19. "Köszönöm, hogy vannak még ilyen elkötelezett emberek, mint Ön is.
Szíves közreműködését és munkáját, hálásan köszönöm.
Üdvözlettel: Anikó"

2016.07.13. "Nagyra értékelem szaktudását igy már jobban átlátom az ügyet. Köszönöm!Üdv,Laci"

2018.05.10. "Ön nélkül nem sikerült volna! Köszönöm."

2018.06.12. "Hatalmas segítséget jelentett szaktudása, embersége, türelme nekem özvegy beteg nőnek, aki egyedül neveli ápolásra szoruló kerekes-székes nagy lámyát. Jó, hogy volt nekünk a hosszú peres szakaszban, biztosan feladtam volna, ha Ön nincs. Köszönjük. "

2018.06.15. "Köszönöm segítségét, tisztelet azért, hogy képes nem csak magának, hanem másoknak is segíteni. "

2017.09.23. "Nekem sokat segített a Szakértő Asszony, sikerült újrakezdenem.

Sokunknak segít eligazodni a jogi útvesztőben.

Nekem sokat segített nagyon korrekt módon, amikor kellett."

2017.07.27. "Ezúton is szeretném megköszönni szakértőasszony segítségét....Alig telt el két hét, és tegnap megjött a határozat, amiben közölték, hogy a rehabilitációs ellátás Xft visszafizetését méltányosságból elengedik, azokra a §-okra hivatkozva, amiket Ön mondott!!!!!!!!
Képzelheti, sírtam az örömtől, áldja meg a Jó Isten minden munkáját, hisz Ön is beteg, mégis segíti embertársait.
Őszinte tisztelettel és köszönettel:"

"Ön egy világító csillag a bizonytalan sötétségben"

"Mindenkinek őszintén ajánlom Önt" Soha el nem műló köszönettel és tisztelettel adózom az Ön önzetlen, áldozatkész segítsége iránt, a jó Istenke áldása mellett lelkemből szeretettel üdvözlöm, Ön mindannyiunk megmentője."

"Nagyon aktív és színvonalas ez a Fórum hála és Köszönet Önnek azért,hogy mindenre kiterjedően-érthetően / !!!/ tájékoztatja az itt kérdezőket,valóban "értelmesen"-érthetően ez nagyon fontos ,hiszen akik itt kérdeznek,azok valószínűleg nem tudják megfizetni a "hivatásos" szakterületen dolgozó embereket,de mégis szükségük van a segítségre ! KÖSZÖNÖM ! És köszönet azon beíróknak akik szintén értik-tudják a jogilag ide vonatkozó szabályokat és segítenek ! Bár minden Fórum ilyen színvonalas és érdekes lenne......!!! Szép hétvégét Kívánok,Üdv." (2015.08.15.)

"gratulálok az április végén ...eljuttatott BJ-mmk bertam fogl.mmk ell.szoc.ell.Siofok.ppt anyaghoz. Igen jó."
"Nagyon köszönjük a sok hasznos információt. "
"Nagyon sokat tetszett segíteni, minden sérült barátom figyelmét felhívom ön mennyire is segítőkész és felkészült!"(2015.05.hó)

"Szeretném tájékoztatni, hogy Bernáth Júliához több éve fordulok információért, felvilágosításért megváltozott munkaképességgel kapcsolatos kérdéseimben. Júlia mindig nagyon rövid időn belül, készségesen nyújtott segítséget és adott felvilágosítást, tájékoztatást. Személyében egy megbízható, felkészült szakembert ismertem meg.
Köszönettel:"(2015.06.hó)

"több alkalommal kerestem meg kérdéseimmel Bernáth Júlia rehabilitációs szakértőt, és nagyon nagyra értékeltem, hogy az én fogyatékosságomhoz maximálisan alkalmazkodva, minden egyes alkalommal villámgyors írásbeli választ kaptam tőle olyan naprakész, korrekt információkkal, amelyeket én magam nem tudtam sehol máshol és máshogyan beszerezni. A bonyolultabb kérdéseimre személyes konzultáció keretében kaptam tanácsokat tőle.

Mind évekkel ezelőtt, mind a napokban azonnal megválaszolta álláskeresést, ellátásokat, jogviszonyt, illetve jelenlegi problémámként a fogyatékossági támogatás alapján járó utazási igazolványt érintő kérdéseimet. A jogi útvesztőkben, a változó és nehezen követhető jogszabályokat és rendeleteket értelmezve és személyre szabva készséggel segít eligazodni most is a legaktuálisabb információkkal, értékes tanácsokkal, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben is fordulhatok hozzá, hiszen számomra fogyatékkal élőként az ő szakmai felkészültsége és személyes hozzáállása felbecsülhetetlen segítséget jelent.
További sikeres munkát kívánok Önöknek!
Tisztelettel és köszönettel:"(2015.07.hó)

"Mi sokat nem beszélgettünk egymással, de rendszeresen olvasom írásait. Nagyon komoly dolog az amit csinál, mert rengeteg oldalon szoktam olvasni a fórumot és ennyire odaadóan, önzetlenül csak Ön segít a betegeken. Korábbi írásokból tudom, hogy Önnek sem egyszerű az élete, de ennek ellenére, kitartó munkával igyekszik minden kérdésre válaszolni, segíteni. Önnek nagy neve van a szakmában és nyugodtan állíthatom, nagyon sokan kedvelik és napi rendszerességgel olvassák tanácsait, értelmezéseit. Nem titok, hogy én magam is csakis Ön miatt jövök ide, mert így jobban megértem a törvények passzusait, rendelkezéseit, emberek problémáit. Nagyon sokat tett le már eddig is az asztalra, hiszen ennek a topiknak ÖN a motorja! Ne hagyja, hogy egy-két provokátor befolyásolja érzéseit és ne érezze úgy, hogy megbántották a hozzászólásokkal, mert Ön egy nagyon fontos, talán nyugodtan állíthatom, hogy a weboldalak világában az egyik legfontosabb küldetését hajtja végre.
 Köszönjük és további jó egészséget, kitartást, sikereket kívánok Önnek!"(2015.07.hó)

"kérem, hogy továbbra is olvashassam Én is hozzáértő, szívből jövő segítőkészségét"(2015.04.hó)

"A jó tanácsai és a hozzáértése, segítőkészsége nélkül sokan elvesznénk ebben a jogszabályokkal teli világban. És az ember amikor ilyen tortúra előtt, után vagy éppen benne van, gondolkodni sem tud "normálisan". Számítunk Önre az elkövetkezendő időben is. Mégegyszer jó egészséget kívánok."(2015.05.hó)

"Úgy gondolom mindannyiunk nevében kívánhatok Önnek gyors jobbulást (legalább "nullába" rendeződést :)) , az Ön munkája, segítsége kivételes. Szánalmas, hogy kicsiny hazánkban eu-s és állami pénzekből vannak fizetve olyan "szakértők" akik nemcsak hogy a saját működésükhöz kapcsolódó szabályozást sem ismerik/értik, de a szociális érzékenységük is nulla, részben búrában nevelkedett mivoltuk, részben fiatal életkoruk, részben középszerűségük okán. Ön egy Angyal. vagy több. ezt majd az utókor eldönti.:)
Köszönet kitartó munkájáért !"(2015.06.hó)

2009 nyara óta tartom a kapcsolatot Salt Lake City Központú Szervezettel, képviselőivel, koordinálva a kerekes-szék adomány projectet, a szállítást, engedélyezést, ügyintézéseket, elő-, utómunkálatokat, az ünnepélyes átadási ünnepség és képzés szervezését.

3 adomány szállítmány érkezett nagy mennyiségben eddig a magyar rászoruló súlyosan sérült embereknek alkalmanként 40 millió eszmei értékben. Mindig kaptam elismerő szavakat az együttműködő partnertől, akik kb. két évente váltják egymást a misszióban európai és budapesti képviselőként is. Ez utóbbi, 2014. évi szavaikat idézem, Elder John Leonard and Sister Susan Leonard: 

"Thank you for your email, and your willingness to work with the Church  to help the people of Hungary.  Susan and I are so pleased to know you and have you as a friend.  We feel that .......is very fortunate to have you as part of their organization. 

You have been a real championed for ....... and for the disabled in all the projects we have done together in the past. " 

"We wanted to say good bye to you one more time before we left Germany. 

We have been blest to know you and feel what a wonderful person you are.  You are gentle and kind and very easy to love and we have enjoyed every time we have been with you.  You are so sweet and dedicated to helping others.  You are a daughter of God and he loves you and wants you to be happy and one day return to him.  He has put good people in your life’s path that can be a blessing and a help to you. 

As I have followed emails I can see this project is moving along.  You will find the training with this wheelchair project is really a good thing, and makes our service of providing wheelchairs to the disabled much better.  Aren’t we blest to me able to do something for others to help them, service is a principle that enriches both the receiver and the giver.

Now we must return to the States, but as we go we will take special memories with us that will always be remembered and warm our hearts, memories of you and others.

As we frequently say in the Church “God be with you till’ we meet again”

Egy általam kezdeményezett angol nyelvű cikk, amely a Business Hungary-ben jelent meg: Magyarországon 1989 óta működő Amerikai Kereskedelmi Kamara, AmCham hivatalos lapja. Sok külföldi és hazai gazdasági és politikai élet vezetője olvassa. 
http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/business_hungary_article.pdf 
 
A Jabil gyár (Tiszaújváros) HR menedzserének levele: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/hrmunkaado_viki_levele.doc 

Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk…

http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/nem_az_szamit,_hogy_milyen_helyzetbe_kerulunk,_hanem_az,_amit_benne_teszunk.doc

NRSZH orvos-továbbképzés:
 
Nem a hiány, a meglévő készség számít: http://www.kettoskonyveles.hu/node/1312  
 
24,7 milliárd forintra csökken a megváltozott munkaképességűek támogatására
szánt összeg:
http://civilhirek.aspnet.hu:80/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=79  
 
Attól, hogy fogyatékkal élő, még jó munkaerő: 
http://www.hrglobe.hu/index.php?p=news&act=show&cid=6031&mid=73   
 
Nem csak gazdasági kényszer és társadalmi felelősség: lehetőség: http://civilhirek.aspnet.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=79
 
A fogyatékkal élők jogaiért: http://www.medicalonline.hu/cikk/a_fogyatekkal_elok_jogaiert 
 
Kevés itthon a befogadó munkahely: http://www.mfor.hu/cikkek/Keves_itthon_a_befogado_munkahely.html 
 
Hálás munkaerő: http://www.azenirodam.hu/20090707/mozgaskorlatozottak_az_irodaban_sokat_nyer_a_foglalkoztato 

 

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 


REHABILITÁCIÓ, kedvezmények

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 01. 01. Folyamatosan bővül napra készen.   

________________________________________________________________________

 

Nem az számít,...: http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

STATISZTIKA, állomány: http://versenykepesseg.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=554

Az ELÉRHETŐ JÖVEDELEM, a BEFEKTETETT ENERGIA ARÁNYA és a KERESET KORLÁTOZÁSA ALULMOTIVÁLTSÁGOT EREDMÉNYEZ. MINDEZ NEGATÍVAN HAT a VERSENYKÉPESSÉGRE!

A TÁRSADALMI KORLÁTOK DISZKRIMINÁCIÓT és SZOCIÁLIS KIREKESZTETTSÉGET EREDMÉNYEZNEK!

MEGOLDÁST kínálok a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához, a SZERVEZET  költséghatékony működéshez, a VERSENYKÉPESSÉGHEZ!

Képes vagyok meghatározni azokat a szakmákat, területeket, foglalkozástípusokat, amelyekre az álláskereső alkalmas illetve azokat az egészségügyi kizárásokat, amelyekre a munkaköri besorolásnál ügyelni kell.


Ismerem a megváltozott munkaképességű emberek szocio-kulturális, demográfiai jellemzőit, a munkavállaláshoz szükséges képességeket, készségeket, pszichológiai állapotukat. Mindezek ismeretében olyan módszereket, és eljárásokat alkalmazok, amelyek elősegítik a „munkára kész” állapot kialakulását.


Ismerem a foglalkoztatás gátjait is, amely kapcsolódhat a fogyatékossághoz, vonatkozhat a közösségre (negatív attitűdök), a környezetre (akadálymentesítés, ergonómia, munkaadaptáció, stb.), az esetleges munkáltatói előítéletekre.

Szükség lehet egy állandó szakértőre foglalkoztatás, ellátások, kedvezmények témában


Pontosan tudom kódolni, elemezni az ORSZI, NRSZH szakvéleményekben leírtakat, ismerem a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményeket jogszabályi háttérrel, mindez pénzbeli előny, megtakarítás a Szervezetnek.  


Mert AZ EGYÉNI KOMPETENCIÁK BIRTOKÁBAN ÉRHETŐK EL A SZERVEZETI CÉLOK. 

A szellemi tőke a szervezet láthatatlan vagyona.

ANYAGI, SZELLEMI és KULTÚRÁLIS TÖBBLETET és ezzel VERSENYELŐNYT JELENT a vállalkozás, a társadalom számára.


 Támogatás helyett az EU ösztönöz, és lehetőségeket teremt aktív munkaerő-piaci eszközökkel,

INNOVATÍV foglalkoztatás politikát ösztönözve a fenntartható fejlődés érdekében.

Hangsúlyozva, hogy a szervezetek, országok eredményességének oka leginkább az emberben keresendő.

A VERSENYELŐNY legtartósabb, vagy talán

EGYETLEN TARTÓS FORRÁSA AZ EMBER,

s tanulási, fejlődési képessége.

ATTITŰD kérdése a társadalmi befogadás és versenyképesség elérése. A munkáltató döntése, hogy a büntetésként is felfogható pluszadóra költi-e a pénzét (rehabilitációs hozzájárulás), vagy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat-e inkább. Az anyagi, jogi jellegű kényszerítő eszközök fontosak (minden országban van), de nem helyettesítik, csak előmozdítják a szemléletbeli változást.
A hozzáállás egy olyan kapcsoló, amely minden mást elindít. ~ Ismeretlen
 
CSR (Corporate Social Responsibility): az üzleti siker elérését jelenti olyan módon,

amely tiszteletben tartja az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a vállalati működés összes érintettjének igényeit és szükségleteit.

A tudás, a szellemi tőke az ország, a szervezet, az ember láthatatlan vagyona. 

Számos vállalat VERSENYKÉPESSÉGÉBEN sokkal lényegesebb szerepet játszik

A SZERVEZET ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGE, KULTÚRÁJA,  SZAKEMBEREINEK KIVÉTELES KÉPESSÉGE, vagy VEZETÉSI FILOZÓFIÁJA, mint az, hogy milyen fizikai és pénzügyi eszközei vannak.

 

A HUMÁN STRATÉGIA a vállalat egyik fő támasza, hiszen a humán tőke a NÖVEKEDÉS egyik LEGMEGHATÁROZÓBB ELEME. 


Ismeretes, hogy a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, BEFOGADÓ JELLEGŰ VÁLLALATOK INNOVATÍVABBAK a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb. Az ilyen rugalmas, újfajta szemlélet segítségével a vállalat követni tudja a társadalomban, a gazdasági életben történő változásokat, ezzel megadva magának az esélyt, hogy olyan dinamikus intézmény legyen, amely tevékeny alakítója a változásoknak és nem pedig az elszenvedője.

 

Figyelembe véve, hogy a társadalmi befogadás mindig két félt igényel, a BEILLESZKEDI IGYEKVŐ egyiket és a FOGADNI KÉSZ másikat, s közben nélkülözhetetlen a KÖLCSÖNÖS ALKALMAZKODÁS. 

Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat, nagy szeretettel. ~ Teréz Anya. 

A szervezetek elkerülhetik a 964. 500 Ft/év/fő rehabilitációs hozzájárulás befizetését, ha minden huszonötödik dolgozó után legalább egy megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmaznak (kötelező foglalkoztatási szint).

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő tettek minden forintja 5 év alatt 4, 77 forint megtérülést eredményez helyi vagy országos szinten egy 2006-ban készített SROI-vizsgálat (Befektetés Társadalmi Megtérülése) szerint.

Fontos törekedni a megfelelő munkakörben a megfelelő kompetenciákkal bíró megváltozott munkaképességű munkaerő megszerzésére, megtartására, akár támogatás nélkül, erkölcsi-, anyagi megbecsüléssel, érezve hasznos munkáját, amely hat a teljesítményre, munkahelyi légkörre, így a versenyképességre.
Hiszen a fogyatékos emberek 71%-a 8 elemit végzett, ebből 32%uk azt sem fejezte be, szakképesítést, érettségi egy-negyedük szerzett és alig 5%uk felsőfokú végzettséget.  
Így nincs nagy merítési lehetőség magasabb kvalitású munkaköröknél, ezért a megfelelő képzettségű-, kompetenciájú megváltozott munkaképességű munkavállaló ÉRTÉK. 

Úgy vélem, a rehabilitáció, foglalkoztatás rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, és nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak az érintett nyugdíjasok, a rászorulók, a gyermeket nevelők nem ismerik ezeket. Ezen ISMERETEK HIÁNYA HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNNYEL járhat, komoly lehet az anyagi veszteség. Az ellátások igénybejelentéshez kötöttek.

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre.  

AHOL SZERETETRE MÉLTÓ EGYÉNISÉGEDET NEM ERESZTIK BE, OTT  HASSÁL JÓ PÉLDÁDDAL. ~ Mahatma Gandhi

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK KÖNNYEN KERÜLHETNEK A GAZDASÁGILAG INAKTÍVAK CSOPORTJÁBA.

ELÉG, HA AZ ÁLTALÁNOS MUNKAKULTÚRA NEM KELLŐEN ELFOGADÓ,

ha NINCSENEK ELÉG JÓL KIÉPÍTVE A MUNKAHELYI REHABILITÁCIÓ ÚTJAI,

vagy OTTHON MARADÁSRA ÖSZTÖNÖZ A TÁRSADALOM IDEGENKEDÉSE, TÁVOLSÁGTARTÁSA, A NEM MOTIVÁLÓ FOGLALKOZTATÁS POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK, ELLENÉRDEKELTSÉGEK, és máris növekedhet az inaktívak aránya a lakosságon belül.

Természetesen VANNAK olyan emberek, akik egyáltalán nem lesznek képesek már dolgozni, és esetükben csak egy jól működő segélyezési rendszer jelenheti a megoldást.

Vannak SÚLYOSAN EGÉSZSÉG KÁROSODOTT EMBEREK, akiknek állapota visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan, akik ellátás mellett tudnak dolgozni rehabilitációs szolgáltatásokkal, TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL NEM, ám nem feltétlenül védett szervezeteknél, szegregáltan.

VANNAK egészségkárosodott emberek, akiknek állapota nem súlyos, akiket vissza lehet vezetni a munka világába, akik támogatás nélkül képesek dolgozni, természetesen a megfelelő szabályozás, programok, szakemberek, szolgáltatások előzetes biztosításával.

Ha a MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBERT SIKERÜL VISSZAJUTTATNUNK A MUNKA VILÁGÁBA, azaz GAZDASÁGILAG AKTÍVVÁ és ezen belül FOGLALKOZTATOTTÁ TENNÜNK, akkor NEMCSAK EGY EMBERNEK és az ŐT KÖRÜLVEVŐ CSALÁDTAGOKNAK segítettünk, hanem A TELJES EURÓPAI UNIÓS GAZDASÁGRA NÉZVE is POTITÍV HATÁST ÉRÜNK EL. MAKRO-GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KETTŐS LEHET A NYERESÉG: a CSÖKKENŐ SEGÉLY JELLEGŰ KIADÁSOK MEGTAKARÍTÁST, az újonnan, illetve ÚJRA DOLGOZÓK MUNKÁJA pedig TÖBB HOZZÁADOTT ÉRTÉKET, MEGNÖVEKEDETT UNIÓS TERMELÉST EREDMÉNYEZHET.

Magyarországon az egészségkárosodott emberek foglalkoztatása igen alacsony, alig 10%, míg az EU más országaiban jóval magasabb, duplája, vagy többszöröse. 40-50 %. Ezt támasztja alá az Eurostat 2002. évi elemzése: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122003-AP/EN/3-05122003-AP-EN.HTML

A már nálunk is hatályos ENSZ egyezmény (Fogyatékossággal élő Emberek Jogairól szóló) kötelezettségeket ír elő a kormányok számára, az élet minden területén megtiltja a hátrányos megkülönböztetést, és biztosítja az akadályozott embereknek a minél teljesebb élethez való jogokat.
Az emberi jogok emberi szükségleteken alapulnak, feltételezik, hogy szükség van bizonyos alapkövetelményekre és forrásokra annak érdekében, hogy méltóságteljes életet élhessenek.

A Lisszaboni Stratégia 2020-ig szintén célul tűzte ki a tudásalapú dinamikus gazdaságot, több, jobb munkahelyek, fenntartható fejlődés, nagyobb társadalmi kohézió: http://ec.europa.eu/growthandjobs/documentation/index_en.htm

Szükségszerű az oktatási, képzési rendszert a piaci trendekhez igazítani, olyan képzéseket támogatni, amelyek gyors, adaptív készségekre helyezik a hangsúlyt, különben a humánerő állomány nem tud lépést tartani a 21.sz.-i megatrendekkel,

és romlik az ország versenyképessége.

FONTOS: a rehabilitációs folyamat középpontjában az EGÉSZSÉGKÁROSODOTT személy áll,

aki a rehabilitációs szakemberekkel való kölcsönös együttműködés révén maga

az IRÁNYÍTÓJA A REHABILITÁCIÓS FOLYAMATNAK.

Ő A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐJE, ő ismeri saját szükségleteit. Nem helyette, felette döntenek.

A REHABILITÁCIÓS FOLYAMATOK SZÜKSÉGLET VEZÉRELTEK, minden eleme a LEHETŐ LEGTELJESEBB EMBERI ÉLET MEGXALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLJA.

Az uniós gyakorlatban az aktív munkaerő-piaci eszközökön, ösztönzőkön, programokon keresztül történik a foglalkoztathatóság javítása. az egészségkárosodott személy aktív bevonásával (nélküle, akarata ellenére lehetetlen), az A REHABILITÁCIÓ FŐ CÉLJA:

az EGYÉNI SZÜKSÉGLETEKHEZ és IGÉNYEKHEZ alkalmazkodva minél teljesebben SZOLGÁLJA A MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK LEGMAGASABB SZINTŰ hasznosulását.

A rehabilitáció végső célja:

az egészségkárosodott emberek a nyílt munkaerő-piacon normál bérezésért képzettségüknek és képességeiknek megfelelő munkát végezhessenek, így kapcsolatba léphessenek a társadalom többi tagjával. 

Úgy vélem, a kényszerítő foglalkoztatás (kvóta) eszköze mellett a pozitív ösztönzés eszközét is alkalmazni szükséges:

adó-, járulék kedvezmény személyhez kötötten, és nem feltétlenül a munkáltató kapja. Van példa erre az EU-ban, vagy mint nálunk a pályakezdőknél,…a start kártyákkal, a fogyatékos személyeknél start rehabilitációs kártyával lehetne alkalmazni, hogy a fogyatékos emberek kiszolgáltatottságát csökkentsük, hiszen gyakran csak szegregált, védett  munkahelyen alkalmazhatóságát kiterjesszük a nyílt munkaerő-piacra uniós törekvéseknek megfelelően. Kisebb adminisztrációval járó ösztönzés ez.


Valódi komplex rehabilitációs rendszer működésére van szükség, jelenleg elkülönülten dolgoznak a rehabilitációban résztvevő szervezetek szervezetileg is, nincs elég tapasztalat a rendszerben.
Nincs szervezett, jogszabályban előírt, kötelező érvényű koordináció, kapcsolat közöttük,

nincs jogszabályi kompetenciával rendelkező rehabilitációs gazdasági menedzser,

a munkaügyi szervezeteknek nincs ebben tapasztalata, mert ilyen irányú, jellegű feladatai nem voltak eddig, túl nagy, embereket személytelenül kezelő szervezet.

Az elmúlt évben jelentősen nőtt az érdeklődés a munkaadók részéről a megváltozott munkaképességű személyek irányában.

Csak néhány a sok teendőből: szükség van a foglalkoztatás bővítését, valamint a befogadó munkahelyek kialakítását szolgáló támogatásokra, és ezzel párhuzamosan a segélycsapdákat is kezelni kellene. 

Lehetőséget kell adni arra, hogy a segélyezett és a dolgozó státus között átjárható legyen az út mindkét irányba, így bátrabban mernének nekivágni a munkának. 

Továbbá munkahely teremtés, VÁLLALKOZÓ KÉSZSÉG, LIFE LONG LEARNING, a HUMÁN TŐKÉBE BEFEKTETÉS ERŐSÍTÉSE, MUNKAERŐ-PIACI HÁTRÁNYOK (hátránykompenzáció) CSÖKKENTÉSE ~ ESÉLYEGYENLŐSÉG, megváűltozott munkajépességű emberek foglalkoztatás bővítése pozitív ösztönzéssel, SZEMLÉLET FORMÁLÁS, MINDEN SZINTEN PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS szükséges.


Bízom abban, hogy a kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, NEM CSAK az MPA költségvetéséből és uniós forrásokból, így elegendő foglalkoztatást elősegítő programot indítanak majd. 

Az EU szerint ugyanis a megváltozott munkaképesség olyan foglalkoztatási hátrányt jelent, amely szakpolitikai intézkedésekkel leküzdhetõ és leküzdendõ.  

 

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003