Nyitóoldal - költséghatékony foglalkoztatás

 

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003

___________________________________________________________________________________

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás,plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról) 

_________________________________________________________________________________

 

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja;
ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; .... „~ John Donne


To be a man is to be responsible. It is to feel, when setting one's stone, that one is contributing to the building of the world.
Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. ~ Antoine de Saint-Exupéry


__________________________________________________________________________________
Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

_________________________________________________________________________________
 

Rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértőként fontosnak tartom, sorstársként főleg, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre jogszabályokban eligazodásukban, mert a korrekt, hiteles információk segítenek a tudatos döntésben.

Hiszen jogszabályok folyton változnak, nem könnyű eligazodni benne, mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.

Önzetlenül tájékoztatok mobilon, emailben, személyesen (munkáltatóknak nem minden esetben díjmentes), ill. anyagok átvizsgálása, beadványok megfogalmazása, jogszakmai válaszadás írásban számlaadással szakterületem megfizethetően: felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció, ezek jogorvoslata, támogatások, HR kérdések mindig az aktuális jogszabályok ismeretében, a tényállás alapján.

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

Ön hagyná elveszni mindezt?

„A hozzáállás egy olyan kapcsoló, amely minden mást elindít. „~ Ismeretlen
A MINŐSÉG A FEJEKBEN KEZDŐDIK. ~ C. Borgward   

A tudás innovatív termelőeszköz, amely érték kiaknázása hozzáállás kérdése és a versenyképesség kulcsa.

A költséghatékony foglalkoztatáshoz ismerni kell annak tárgyi-, személyi-, infrastrukturális-, financiális-, jogi feltételeit.

A foglalkozási rehabilitáció rendszere igen sokrétű, a jogszabályok sokasága folyton változik, és nem könnyű eligazodni benne. Munkám során gyakran tapasztalom, hogy nemcsak az érintett nyugdíjasok, de a rászorulók, a gyermeket nevelők sem ismerik ezeket.


Ezen ismeretek hiánya hátrányos következményekkel járhat, komoly lehet az anyagi veszteség.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas csak a témában megbízható, hiteles szakmai támogatást nyújtani.


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

Végzettségem tanító, tanár, gyógypedagógus, esélyegyenlőségi manager, rehabilitációs mentor, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő látássérült nőként. A Life Long Leaming nálam életforma. Lelkes, elkötelezett vagyok hivatásom és az emberek irányában küldetés tudattal.

Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként szerepeltem.

Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját, tanácsadását szerveztem majd egy évtizeden át.
Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.


Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Bízom benne, megkeres, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!  Várom hívását!


Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003

____________________________________________________________________________

Főbb szakmai publikációk: 


1.    Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30. csütörtök:

http://www.versenykepesseg.eu/

2.    Saját szakmai honlapom:

http://www.versenykepesseg.eu/

3.    Megszépített valóság (Makki Marie Rose 2013.05.10.):

http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag

4.    Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk…2013.:http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

https://www.google.hu/#q=Bern%C3%A1thn%C3%A9+Sz%C3%A9kely+julianna&start=0

5.    24, 7 milliárd forintra csökken a megváltozott munkaképességűek támogatására szánt összeg:

http://civilhirek.aspnet.hu:80/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=79


Amelyre még büszke vagyok: 


1.    Végzettségem tanító, tanár, gyógypedagógus, esélyegyenlőségi manager, rehabilitációs mentor, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő látássérült nőként. A Life Long Leaming nálam életforma. Lelkes, elkötelezett vagyok hivatásom és az emberek irányában küldetés tudattal. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.
2.    Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként szerepeltem.
3.    Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját, tanácsadását szerveztem majd egy évtizeden át.
4.    Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Amelyben 250-250-500 új mechanikus kerekes-szék adományozását szerveztem le a szerződés kötéstől, szállítás, vám-, egyéb szervezés, menedzselés, ünnepélyes átadási ünnepségig koordinálását végeztem. Ahol kardinális állami-, civil személyek jelentek meg, TV felvétel-, média jelenlétével. Egyik alkalommal Bagi-, Nacsa előadókkal, együtt szerepelek képeken előadás közben, másik alkalommal Dombóvári István showder klub előadóval.

5.    Egy általam kezdeményezett angol nyelvű cikk, amely a Business Hungary-ben (Special Stay) jelent meg: Magyarországon 1989 óta működő Amerikai Kereskedelmi Kamara, AmCham hivatalos lapja. Sok külföldi és hazai gazdasági és politikai élet vezetője olvassa. 2005. http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/business_hungary_article.pdf

6.    „Én és az ECDL” Országos (Neumann) Pályázaton országos I. helyezett eredményt értem el „Egy eszközön át látni és láttatni” írásommal 2005., közvetlenül nemzetközi első, Magyar Bálintot követve. http://www.haloramagyar.hu/20051018.htm#enesazecdl

7.    Előadóként orvos-továbbképzésen, Károly Róbert Főiskolán, Corvinus Egyetemen és máshol HR szervezés2008-2010-: http://www.orszi.hu/archive.php?ID=39

8.    A Jabil gyár (Tiszaújváros) HR menedzserének levele, 2005.a hatékony foglalkoztatás elősegítésében hozzájárulásomról: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/hrmunkaado_viki_levele.doc

9.    Elnyertem egyik munkahelyem (Főkefe Kft.) számára a Családbarát munkahely 2005. díjat, amelyet az MTA épületében vehettünk át.


Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003

_______________________________________________________________________________

A VERSENYELŐNY talán
EGYETLEN TARTÓS FORRÁSA AZ EMBER,
s tanulási, fejlődési képessége.


AZ EGYÉNI KOMPETENCIÁK BIRTOKÁBAN érhetők el a szervezeti célok. Anyagi, szellemi, kultúrális többletet, és ezzel VERSENYELŐNYT JELENT a vállalkozás, a társadalom számára.
A szellemi tőke a szervezet láthatatlan vagyona.
ANYAGI, SZELLEMI és KULTÚRÁLIS TÖBBLETET és ezzel VERSENYELŐNYT JELENT a vállalkozás, a társadalom számára. 


A HUMÁN STRATÉGIA

a vállalat egyik fő támasza, hiszen a humán tőke a NÖVEKEDÉS egyik LEGMEGHATÁROZÓBB ELEME.
Ismeretes, hogy a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, BEFOGADÓ JELLEGŰ VÁLLALATOK INNOVATÍVABBAK a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb. Az ilyen rugalmas, újfajta szemlélet segítségével a vállalat követni tudja a társadalomban, a gazdasági életben történő változásokat, ezzel megadva magának az esélyt, hogy olyan dinamikus intézmény legyen, amely tevékeny alakítója a változásoknak és nem pedig az elszenvedője.

ATTITŰD kérdése a társadalmi befogadás és versenyképesség elérése. A munkáltató döntése, hogy a büntetésként is felfogható pluszadóra költi-e a pénzét (rehabilitációs hozzájárulás), vagy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat-e inkább. Az anyagi, jogi jellegű kényszerítő eszközök fontosak (minden országban van), de nem helyettesítik, csak előmozdítják a szemléletbeli változást.


Képes vagyok meghatározni azokat a szakmákat, területeket, foglalkozástípusokat, amelyekre az álláskereső alkalmas illetve azokat az egészségügyi kizárásokat, amelyekre a munkaköri besorolásnál ügyelni kell.

Ismerem a megváltozott munkaképességű emberek szocio-kulturális, demográfiai jellemzőit, a munkavállaláshoz szükséges képességeket, készségeket, pszichológiai állapotukat. Mindezek ismeretében olyan módszereket, és eljárásokat alkalmazok, amelyek elősegítik a „munkára kész” állapot kialakulását.

Ismerem a foglalkoztatás gátjait is, amely kapcsolódhat a fogyatékossághoz, vonatkozhat a közösségre (negatív attitűdök), a környezetre (akadálymentesítés, ergonómia, munkaadaptáció, stb.), az esetleges munkáltatói előítéletekre.

Elkötelezettségem, empátiám, hasonló helyzetem, szakmai tudásom miatt megfelelő odafordulással, vagy éppen nagyon határozott fellépéssel segíthetek a helyzetek feloldásában, kimozdíthatok sorsokat a holtpontról. 

Szükség lehet egy állandó szakértőre foglalkoztatás, ellátások, kedvezmények témában.


Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003

_________________________________________________________________________________

Effective Work Management

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 21515474

Alkategóriák

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.