JOGSZABÁLYOK linkek, kedvezmények, támogatás, költséghatékony foglalkoztatás

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény magyar változat, amelyet ratifikáltunk 2007. évi XCII.tv.
Megtalálható az aktuális jogszabály:
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV


1998. évi XXVI.tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV


1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

2011. évi CXCI.törvény (XII.29.) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV 

7/2012 (II.14.) NEFMI rend. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM

327/2012. (XI. 16.) Korm.r. a megváltozott munkaképességu munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességu munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200327KOR 

38/2012. (XI. 16.) EMMI r. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól http:

//jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200038EMM

168/1997 (X.6.) Korm.r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló végrehajtási rendelet http: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR

,

141/2000. Korm.r. (VIII.9.) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000141.KOR 

 

2011. évi CLXVII.törvény korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100167.TV


102/2011 (VI.29.) Korm.r. a súlyosan mozgáskorlátozott személyekközlekedési kedvezményeiről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR 


1992. évi XXII.törvény Munka Törvénykönyve

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV


1997. évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló Tny.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV


1997. évi LXXX. törvény  a társadalombiztosítási ellátásokról szóló Tbj. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV


1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV


83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98700083.MT


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

85/2007 (IV.25.) Korm.r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700085.KOR


242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.

Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800084.TV  

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR


321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV  


13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, van-e jogalapja fellebbezésnek, hogyan, megfogalmazás, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.  

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 


AJÁNLOTT LINKEK

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

_____________________________________________________________________________

Foglalkoztatást érintő jogszabályok érthetően rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő: http://www.versenykepesseg.eu/

A férfi és női agyról, nagyon humoros és mennyire igaz:http://www.youtube.com/watch?v=K9yXyy5FNRM&feature=player_embed 

 

Az élet rövid, fontos az önmegvalósítás!http://www.youtube.com/watch?v=MK__D0Fvl88&feature=player_embedded 

A TITOK (10 perc): http://www.youtube.com/watch?v=qojU-s6AXHs&feature=share 

 

online szótár sztaki: http://szotar.sztaki.hu/

Pályázatfigyelő: ingyenes oldal, ahol a pályázatok megjelennek:   http://www.pafi.hu

https://palyazatmenedzser.hu/

Egyenlő Bánásmód Hatóság: http://www.egyenlobanasmod.hu/

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala:

http://www.ajbh.hu/tajekoztato;jsessionid=522D65123625043C7E1F2DE003B7200D 

online rádió: http://myonlineradio.hu/

online jogszabály kereső: http://www.njt.hu/

http://net.jogtar.hu/

Parlament: http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom

Online hírek: http://www.kapu.hu/

Emberi Erőforrások Minisztériuma: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Magyar Közlöny: http://www.magyarkozlony.hu/

NRSZH (2017-től BFKH): http://nrszh.kormany.hu/ujdonsagok-a-honlapon

BFKH nyomtatványok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/kereses#category=all&search=nyomtatv%C3%A1nyok

KSH: https://www.ksh.hu/

Magyar Államkincstár: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/csaladtamogatas

Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium,…egy helyen: http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

 

Egy mosoly, amit kéretlenül, önzetlenül adnak, megváltoztathatja a napodat. Akár az egész életedet is. ~ Ara Rauch

http://www.youtube.com/watch?v=7oYWqLcaUjw

Egy öt éves kislány énekli, minden lehetséges:

http://www.youtube.com/watch?v=i1Vfo1kr3y0&feature=player_embedded

2008-ban a legcsodálatosabb hang volt egy 11 éves lányé, it's fantastic:

http://www.youtube.com/watch?v=PNqwOmAFenY&feature=player_embedded

__________________________________________________________________________

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003  

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003

Fogyatékos személyeket segítő CIVIL szervezetek listája:

http://www.vital.hu/fogyatekosok_civil_szervezetei?page=0%2C0#Budapest  

Közoktatási feladatokat ellátó szervezetek listája:

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-intezmenyek/kozoktatasi-feladatokat 

Közoktatási Információs Iroda:

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek  

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI LISTA:

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_szocpol_gyermekved&switch-content=szocpol_informaciok_2011feladatmutato&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

LAKÓOTTHON (néhány)

Csillagház Lakóotthon (Békés megye)
Csorvás Széchenyi u. 24.
Tel: (66)325-014

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyéb megjegyzés: 8-14 fő ép értelmű mozgássérült fiatal fogadására alkalmas. Olyan munkaképes korú mozgássérült felnőttek részére, akik önellátásra részben képesek, elégséges jövedelemmel rendelkeznek az új életforma költségeinek viseléséhez, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek. Munkalehetőség biztosítva.

Fészek Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon (Somogy)
7500 Nagyatád Dózsa Gy. u. 6.
Tel: (82)450-043
Fax: (82)553-688

Napsugár Lakóotthon (Somogy)
7400 Kaposvár-Kaposfüred, Rezeda u.60.
Tel.: 82/510-836 82/510-836 ; 510-837

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diadalív Lakóotthon
2600 Vác Köztársaság út 69
Tel: 06/27/502-660

Siló Társas Lakóotthon
2081 Piliscsaba József Attila u. 7-9
Tel: (26)373-423
Fax: (26)575-591

Itt működik a Siló Átmeneti Társas lakóotthon is

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

MOHA Otthonház
2700 Cegléd Ősz u. 13.
Tel: (53)311-774
Önálló életvitelre képes mozgássérültek számára

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, van-e jogalapja fellebbezésnek, hogyan, megfogalmazás, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.  

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 HÍREK 2017.

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003 

_______________________________________________________________________

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

_________________________________________________________________________

Róna Péter közgazdász Hír tv Egyenesen Kálmán Olgával súlyos tényeket mondott ki, amely döntés mindenki felelőssége, miről van szó:
történelmi fordulat előtt állunk: integrációs folyamat indult be Európában, a közös európai sors megalkotásában részvétel, 2018-ban Magyarország sorsdöntő válaszút előtt: a keresztény Nyugat mellett marad Szent István népe vagy pogány kelet Putyin, Erdogan felé halad, utóbbi esetben elvész, és ez mindenki felelőssége, már félig Európán kívül van Magyarország, ha eltűri ezt az orbáni politikát a keresztény nép, Európa ebből nem kér, itt a Szent Istváni keresztény Magyarország nem él a magyarok szívében, ez sorsdöntő helyzet, vagy kinn maradunk Európából vagy benn, ez a tét:
http://hirtv.hu/videok/186765


Tájékoztatásul: Érdekes, kivételesen jó adás szerintem jogi aktualitásával: vak gyűlölet a legszebb magyar ünnepen, vélemény nyilvánítás, miért is: Egyenesen Kálmán Olgával – Vendég: Hajós András és Dr Magyar György, ügyvéd: 

http://hirtv.hu/videok/176916

Kórházi fertőzések tavalyi adatait nem adták ki még ma sem, pedig törvényileg kellett volna a tiszti főorvosnak ezt az adatot kiadni, szept.1-jén közzé kell tenni a tavalyi adatokat ezzel kapcsolatban. Nem történt meg, ez jogszabály sértés, üzenet értékű, tehát nem tartja fontosnak a kormány, ennek a csökkentését a statisztika alapján a legjobb gyakorlat ismeretében, cselekvési terv már kidolgozott, csak végrehajtani kellene a statisztikai adatok ismeretében. TASZ perel, hogy hozzák nyilvánosságra ezt az adatot kórházanként, ez közérdekű adat, miért is kell ezt perelni. A hivatal válasza szerint azért, mert az emberek elvesztenék bizalmukat a körházak felé, és mert nincsenek az emberek felkészülve, nem értik úgysem ezeket az adatokat, a jelentást, ezért nem teszik közzé. Hát tegyék érthetően közzé, szakértőkön keresztül kell publikussá tenni, akkor érthető lesz. Immun-, cukorbetegek a legveszélyeztetettebbek.

Egyébként már a Felfedező című műsorban szerepelt, Új felületkezeléssel a tömegközlekedésben magyar fejlesztéssel Magyarországon (metró, hév) a járványok, fertőzések ellen, amit a kórházakban is használhatnának. 300 hév szerelvény Budapesten különleges antibakteriális kezelést kap, titánium dioxidos bevonatot, amely emberre nem veszélyes, egysejtűekre halálos. A felületen a fény hatására olyan anyag keletkezik, amely élhetetlen a baktériumoknak. A bevonat tartós,  hatékony , kevés fény hatására is működik, és magyar találmány a járványok és fertőzések ellen. Kérdésem: ha van ilyen zseniális magyar találmány, akkor miért halnak meg még mindig a kórházakban többen az antirezisztens húsevő baktériumoktól éppen hazánkban? Íme a videók: 

http://hirtv.hu/videok/172878 :

http://hirtv.hu/videok/190431

Nemzeti konzultáció Sorosról, közpénzen:
A Fidesz távozó frakcióvezetője nem tudta megmondani, hogy ki találta ki az újabb nemzeti konzultációt ezúttal az úgynevezett Soros-tervről. Kósa Lajos szerint Soros György felső határ nélkül 1 millió migránst akar befogadni Európába, amit a tagállamoknak kötelezően szét kell osztaniuk egymás között. Soros György azonban egy éve a menekültek önkéntes elhelyezéséről beszélt.

http://www.atv.hu/videok/video-20170914-nemzeti-konzultacio-sorosrol

Juncker üzent Magyarországnak is:
Európának meg kell szabadulnia a diktatórikus jelenségektől, amelyeknek főként Kelet-Európában van hagyománya – mondta Jean-Claude Juncker évértékelő beszédében. Az Európai Bizottság elnöke többször is kitért Magyarországra, de nem hagyta szó nélkül a kilépés előtt álló briteket sem. Jogállamiságról kell beszélnünk, ami kötelesség, be kell tartani az Európai Bizottság határozatát:

http://www.atv.hu/videok/video-20170913-juncker-magyarorszagnak-is-uzent


Az összes beszéd itt, hogy véleményt tudj alkotni mindezek ismeretében:
Dr Majtényi László: Minden órák alatt megváltozhat, mint ’48-ban:

http://hirtv.hu/videok/176807

 
El kell kergetni az önkény urát, Gyurcsány Ferenc:

http://hirtv.hu/videok/176817

Botka László: Demokráciának hazudott önkény van az országban:

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/botka-demokracianak-hazudott-onkeny-van-az-orszagban-1390312 n

Orbán Viktor ünnepi beszéde:

http://hirtv.hu/videok/176826

Párbeszéd, Karácsony Gergely: nem elég a szabadság, egyenlőség is kell:

http://hirtv.hu/videok/176813

LMP: ma is az ország függetlenségéért kell küzdeni:

http://hirtv.hu/videok/176816

Vona Gábor: Orbán fordított Kádárként működik:

http://hirtv.hu/videok/176802

Aktuálpolitizálás helyett piknikkel ünnepel a Momentum:

http://hirtv.hu/videok/176804

 

Nem Matolcsyról, hanem egy intézményről van szó, ami egy rendszer része- csak akkor bukik meg, ha a rendszer is. – mondta Kéri László Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. „Égnek és földnek össze kell szakadnia,” hogy meginogjon a Matolcsy Györgybe vetett bizalma, ezt mondta Orbán Viktor az MNB botrányról. Közben jogászok szerint bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelésnek látszik az MNB alapítványok ügye. Kéri szerint Matolcsy olyasmiket tudhat a miniszterelnökről, hogy nem lehet megválni tőle, de annyi mindent hallott már Orbán Viktortól, hogy nem kell neki nagy jelentőséget tulajdonítani, tette hozzá a politológus. Az elmúlt időszakban jövedelem átcsoportosítás zajlott, mondta Kéri, ennek egy része, például az energiaszolgáltatók államosítása, még tetszett is a lakosság nagy részének. Ők úgy gondolják, tette hozzá, hogy „magyar embernek, magyar legyen a kizsákmányolója is”. A politológus szerint az elmúlt hat év alatt évi ezer milliárdos jövedelem átcsoportosítás történt Magyarországon. Az egyik legfőbb jövedelemforrás, az uniós támogatások, ami Lázár János kizárólagos felügyelete alá tartozik. Kéri László szerint a jelenlegi kormány egyik jövedelem elosztó centruma ez, a másik központ Rogán Antal és hivatala, de az MTVA is egy jövedelem elosztó központ, tette hozzá. Ilyen még Paks 2, a sportfinanszírozás. Mészáros Lőrinc is jövedelem elosztó központnak számít Garancsival együtt, tette hozzá Kéri. Rendkívül rafinált a rendszer, hangsúlyozta a politológus, lassan a parlamentet, meg a költségvetést el is lehet felejteni, mert egyre több olyan elosztó központ van, ami kiesik a költségvetés, a parlament felügyelete alól. Amíg nem lesz egy folyamatokat feltáró értelmiség, egy média, ahol szabadon kérdeznek, és egy ellenzék, amely az eredményt érthető programokká alakítja, addig nem fog változni semmi, mondta Kéri László. Kéri László: http://www.atv.hu/videok/video-20160428-keri

http://www.atv.hu/videok/video-20160428-bokro

Dr Hack Péter: választások, megvédenek-e minket, embereket a jogaink gyakorlását (népszavazási kezdeményezés megakadályozása bűncselekmény)

http://hir7.info/2016/03/02/az-egyenes-beszed-vendege-hack-peter/

Hack Péter Dr: Jelenlegi formájában nincs értelme az Alkotmánybíróságnak. Volt az elmúlt 25 évben olyan időszak, amikor volt konszenzusos Alkotmánybíróság, de akkor más szisztémában zajlott a választás, volt egyfajta konszenzus-kényszer. - mondta Hack Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Négy alkotmánybírót, köztük a testület elnökét is meg kell választania a tavasszal parlamentnek. Mivel a Fidesz–KDNP-nek már nincs kétharmados többsége, szüksége van az ellenzéki voksokra. Az Index információja szerint a háttérben hetek óta zajlik az egyezkedés a pártok között. 

http://www.atv.hu/videok/video-20160113-hack-peter

Jól teljesít a gazdaság? Az ATV Start vendége Bokros Lajos közgazdász, elnök, MOMA.

http://www.atv.hu/videok/video-20160111-jol-teljesit-a-magyar-gazdasag  

A Start Plusz vendége Babarczy Eszter publicista, kritikus.

http://www.atv.hu/videok/video-20160119-honfitarsaink-egyharmada-remenyvesztett-szegeny  

Draskovics Tibor: Ha például a KEKKH is beolvad a minisztériumba, akkor a politikusok minden további nélkül turkálhatnak majd a személyes adatok között, ez nem szolgálja a közigazgatásba vetett bizalmat - ezt Draskovics Tibor mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a tervezett bürokráciacsökkentéssel kapcsolatban. A volt gazdasági miniszter szerint itt emberek sorsáról van szó, de tragikomikus, hogy milyen számokkal:

http://www.atv.hu/videok/video-20160201-draskovics-tibor-eb

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási helyzetéről Dr Hegedüs Lajos, 2014.11.26.,

http://www.atv.hu/videok/video-20141126-sikertelen-a-rokkantnyugdijasok-reaktivalasa

Megszépített valóság (Makki
Marie Rose 2013.05.10.): http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag  

Rendkívül jó összeállítás a Friderikusz műsora a rokkant emberek helyzetéről, és a magyarországi egyedülálló morbid nyugdíjrendszer helyzetről, és általában.

Mindenkinek javaslom megtekintését, érintett vagy sem, bármely oldalon áll, gazdag vagy szegény, van munkahelye vagy sem, fiatal vagy idősebb,

mert bármelyik pillanatban kerülhet az érintettek közé, és a törvény mindenkire vonatkozik.

Csak azt nem értem, miért nem előbb született meg ez a riport, miért csak a 2011. évi CXCI.tv. megszületése után két évvel.

A Média az érdekérvényesítés egyik eszköze. Ügyes Tibor és József. Friderikusz pedig felkészült volt, jól kérdezett és a válaszadó nyugdíjszakértőt is jól választotta meg. Igazán kiváló.

http://www.atv.hu/videok/video-20140307-friderikusz-1-resz-2014-03-06

http://www.atv.hu/videok/video-20140307-friderikusz-2-resz-2014-03-06

Rokkantfoglalkoztatás helyett büntetőadót fizetnek a cégek

http://www.napi.hu/ado/rokkantfoglalkoztatas_helyett_buntetoadot_fizetnek_a_cegek.589709.html

A rokkantak többsége még felülvizsgálatra vár 2014. 2. 20. 05:00

 http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/a-rokkantak-tobbsege-meg-felulvizsgalatra-var-421982

Kevés a szakértő – az ombudsman egyes eljárások elhúzódásának hátteréről

http://www.ajbh.hu/-/keves-a-szakerto-az-ombudsman-egyes-eljarasok-elhuzodasanak-hattererol

Az ombudsman a megváltozott munkaképességű emberek elhúzódó felülvizsgálatáról

http://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/10180/3/az-ombudsman-a-megvaltozott-munkakepessegu-emberek-elhuzodo-felulvizsgalatarol   


Miközben a megváltozott munkaképességűek a megélhetésük miatt aggódnak, az állam mintegy 190 milliárd forintot remél a rokkantnyugdíjrendszer átalakításától

http://www.hir24.hu/belfold/2012/04/23/tizezer-rokkant-marad-ellatas-nelkul/

 
ól érthető az egyetemi tanár, közgazdász által elmondottak, elgondolkoztató: Friderikusz - 2014.03.18. Békesi László óriáscikket írt az Élet és Irodalomba,

amelyben nemcsak annyit tesz, hogy egy logikára felfűzi mindazokat a gazdaság- és társadalompolitikai jelenségeket, amelyeket az elmúlt négy évben hónapról hónapra, de szétszórva megfigyelhettünk az Orbán-kormány gyakorlatában, és amelyek lényegét - láthatóan - oly sikeresen lefedték az ideológiai szólamokkal, nemzetről, függetlenségről, gazdasági fejlődésről, rezsiharcról, nemzetközi összeesküvésről. A neves közgazdász, egyetemi tanár logikusan és mindenki számára érthető módon leplezi le műsorunkban az egész Orbán-rendszert.

http://www.atv.hu/videok/video-20140319-friderikusz-2014-03-18


A magyar társadalombiztosítás vége (Mihályi Péter közgazdász)

http://www.168ora.hu/itthon/szocialis-bomba-ketyeg-116016.html

http://www.youtube.com/watch?v=pGy8dUIpp3w

Csupán 19 fogyatékkal élőt alkalmaz a kormány: http://www.vg.hu/kozelet/csupan-19-fogyatekkal-elot-alkalmaz-a-kormany-411295 

Magyarország a 63. a Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorában: http://www.haon.hu/magyarorszag-a-63-a-vilaggazdasagi-forum-versenykepessegi-rangsoraban/2352139?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+haon%2Fnemzetkozi+%28Hajd%C3%BA+Online+Nemzetk%C3%B6zi+h%C3%ADrek%29

Lassan halad a rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata, RTL: http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/video/218267

Szakemberhiány lassítja a rokkantak felülvizsgálatát: http://www.infodunaujvaros.hu/hir_olvas/permalink:szakemberhiany-lassitja-a-rokkantak-felulvizsgalatat-2013-09-03-050000/

Belehúznak a rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatába: http://hvg.hu/gazdasag/20130902_Felgyorsitanak_a_rokkantnyugdijasok_felul#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2013_09_02&type-id=HvgDaily&user-id=4B3C2679&utm_content=normal

Az eddigi felülvizsgálatok során a rokkantnyugdíjra jogosultak 10 százalékának szüntették meg az ellátását, ez 7-8 ezer embert jelent - ezt Hegedűs Lajos mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke szerint ezek a - kormány állítása szerint - csalók elvesztették a munkaképességük egyharmadát, semmilyen támogatást és segítséget nem kapnak, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra.atv.hu http://www.atv.hu/videok/video-20130903-hegedus-lajos

Bajnai: Bűn, hogy a kormány megtiltotta a nyugdíj melletti munkát: http://www.origo.hu/itthon/20130908-bajnai-szerint-bun-hogy-a-kormany-megtiltotta-a-nyugdij-melletti-munkat.html?source=hirlevel

EZ HÚZTA LE MAGYARORSZÁGOT 2012-ben:
http://www.origo.hu/gazdasag/20121212-magas-inflacioval-nem-fizeto-hitelekkel-csokkeno-realberrel-kevesebb-foglalkoztatottal-telt.html?source=hirlevel  

EZ FORGATJA FEL ÉLETÜNKET 2013. január 1-jétől: http://www.origo.hu/itthon/20121228-ezek-forgatjak-fel-eletunket-2013-januar-1jetol.html?source=hirlevel

Simonovits András, MTA tudományos főtanácsadó, nyugdíjszakértő: „a rokkantnyugdíj megszüntetésével világrekordot csináltak, mert ilyen sehol a világon nincs. Jogot sért, méltánytalan a rokkantakkal szemben. Vissza kell állítani a rokkantnyugdíj rendszert…
A NYUGDIJSZAKÉRTŐ VÉLEMÉNYE: „Az öregségi nyugdíjak fenntartásának ára a legszerencsétlenebbek lelökése a lejtőn. Ez méltánytalanság a korhatár alatti rokkantakkal szemben." (ATV. 2012.12.02.profit.c. műsor).
http://atv.hu/videotar/20121203_profit_2012_12_02

Rokkantsági rendszer átalakítása: az ombudsman az AB-hoz fordul 2012.07.31. MTI

http://atv.hu/belfold/20120731_megvaltozott_munkakepessaguek_ellatasa_az_ombudsman_az_ab_hoz_fordul

Kikezdi a rokkantreformot az Ombudsman

http://www.origo.hu/itthon/20120731-szabo-mate-ombudsman-az-alkotmanybirosaghoz-fordul-a-rokkantnyugdijasok-felulvizsgalata-miatt.html

Nem különítik el a rehabilitációs hozzájárulást

http://humanpolitika.hu/index.php/hr-hirek/belfoeld/608-nem-kueloenitik-el-a-rehabilita

24,7 milliárd forintra csökken a megváltozott munkaképességűek támogatására szánt összeg, Közelkép:
http://civilhirek.aspnet.hu:80/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=79  


Bokros: a parlamenti pártok mindegyike piacellenes politikát
folytat
http://atv.hu/cikk/20121109_bokros_lajos  

Molnár Gábor GKI vezérigazgató, csökkenő fogyasztás,
bevételkiesés, nettó bérek változása 2013-ig (rendkívül figyelemre méltó). Kiken spórol a kormány?

http://atv.hu/videotar/20121016_kiken_sporol_a_kormany 

Angyal József adószakértő, óriási adomány a gazdag családoknak a családi adókezdvezmény:

http://atv.hu/videotar/20120918_oriasi_adomany_a_gazdag_csaladoknak

Angyal József adószakértő: 2012.07.03. 2013-tól sem változik a
nyugdíjszámítás, változik a Start kártya rendszer, szigorodik, elvonások
történnek majd, és káoszossá válik, a vállalkozások nagy részének terhet fog jelenteni, miközben azt kommunikálja a kormány, hogy segíti a vállalkozásokat, sőt olyan elemek vannak benne, ami a fekete gazdaságot erősíti:

http://atv.hu/videotar/20120703_2013_tol_sem_valtozik_a_nyugdijszamitas

Békesi László: Atv 2012.09.11. A két-harmaddal háta mögött tudja megtenni Orbán Viktor, amit megtesz a tények elferdítésével. Gazdaságtalan lépések összefoglalása, a hit és a valóság:

http://atv.hu/cikk/video-20120911_bekesi_laszlo

Békesi László közgazdász, Magánbeszélgetés, Juszt Lászlóval, 1. rész:

http://atv.hu/videotar/20120910_bekesi_laszlo_1_resz

Békesi László közgazdász Magánbeszélgetés, Juszt Lászlóval, 2. rész:

http://atv.hu/videotar/20120910_bekesi_laszlo_2_resz

Róna Péter "multikról", bankokról, gazdaságpolitikai lehetőségekről Érdemes
végighallgatni, érthető, világos, és mennyire igaz!! (2011/05/20)

http://www.youtube.com/watch?v=vEp6_3VxXH4&feature=related

Vértes András GKI vezérigazgató: A második félévben elmélyül a recesszió.

http://atv.hu/videotar/20120927_a_masodik_felevben_elmelyul_a_recesszio

Az ATV Start vendége Krémer Balázs szociológus a segélyplafonról:
http://atv.hu/…segelyplafon

Bokros Lajos közgazdász Egyenes beszéd szakszerűtlen gazdaságpolitikánkról:
http://atv.hu/…bokros_lajos

Czeglédi Zoltán politológus a választási regisztrációról, nagyon érdekes, logikus:
http://atv.hu/…gledi_zoltan


Bauer Tamás közgazdász: http://atv.hu/cikk/video-20120928_bauer_tamas

Veres János, volt pénzügyminiszter: Ki volt a felelős a 2008-ban kialakult helyzetért?

http://atv.hu/videotar/20120927_ki_volt_a_felelos_a_2008_ban_kialakult_helyzetert


Belyó Pál kutatási igazgatója: Folytatódik a recesszió, egy évig is
eltarthat:

http://atv.hu/videotar/20120927_folytatodik_a_recesszio_egy_evig_is_tarthat

Kétsebességes Európa, a Ma reggel vendége Róna Péter Mtv, 2012.07.05.:

http://videotar.mtv.hu/Cimkek/r/o/rona_peter.aspx

Orbán "szellemi leépüléséről" beszélt Róna Péter

http://hvg.hu/gazdasag/20120907_rona_peter_orbanrol

Akar László GKI Igazgatója: Magyarország vidám ország, vállalja a plusz kiadásokat, nem az IMF mondja meg, konkrétan mit tegyen Magyarország, hanem a kormány: Könnyen előfordulhat, hogy 3 százalék felett lesz a 2013-as államháztartási hiány és akkor az Európai Bizottság elvonja Magyarországtól a kohéziós források egy részét november 7-én, mondta Akar László az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

http://frissvideok.hu/hirek/170734-video-akar-magyarorszag-vidam-orszag-vallalja-a-pluszkiadasokat-1-resz?i=rel


A GKI Gazdaságkutató vezérigazgatója szerint egyértelmű, hogy a
miniszterelnök által felsorolt követelések nem a Nemzetközi Valutaalaptól származnak:

http://frissvideok.hu/hirek/170715-video-akar-magyarorszag-vidam-orszag-vallalja-a-pluszkiadasokat-2-resz?i=rel

Róna: a rossz gazdasági törvényektől tönkre megy az ország, teljes
dilettantizmus:

http://frissvideok.hu/hirek/156598-video-rona-a-rossz-gazdasagi-torvenyektol-tonkremegy-az-orszag-1-resz?i=rel

Gazdaságpolitikai fordulatot vár az IMF. A Valutalap sokszor kritikus
véleményt fogalmazott meg, és egy gazdaságpolitikai fordulatot tartana
kívánatosnak, ezt a kormány viszont nem akarja - mondta Oszkó Péter:

http://frissvideok.hu/hirek/159580-video-oszko-gazdasagpolitikai-fordulatot-var-az-imf?i=rel

Az EU sem kért olyat, amire Orbán nemet mondott

http://fn.hir24.hu/gazdasag/2012/09/07/az-eu-sem-kert-olyat-amire-orban-nemet-mondott/~~fokusz

Róna: korrupció hátráltatja az ország felzárkózását

http://www.hir24.hu/belfold/2012/03/02/rona-korrupcio-hatraltatja-az-orszag-felzarkozasat/

Róna Péter: Téved Bauer, Chikán,
Bokros és a MNB [...] Az állam költségeit csökkentené, ezt munkahely
teremtésre fordítaná: megfelelő programmal Magyarország lehetne Európa vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari állama - technológiailag és tudományosan is.

http://www.youtube.com/watch?v=6eXJjXUNl30&feature=related

Róna Péter: Nincs lehetőség adócsökkentésre, 2012.08.27.

http://mandiner.hu/cikk/20120827_rona_peter_nincs_lehetoseg_adocsokkentesre


Kéri László: A csalódottak tábort keresnek

http://www.168ora.hu/itthon/fidesz-bajnai-gordon-valasztas-levaltas-keri-laszlo-orban-viktor-101627.html


Gyurcsány nem a nyugdíjból fizetné az adócsökkentést

http://fn.hir24.hu/vallalkozas/2008/10/01/gyurcsany_nem_nyugdijbol_fizetne


Róna Péter közgazdász Atv 2012. 07. 18. Nincs valóság alapja, amit Matolcsy György mondott, csak egy meghibbant ember mond ilyet, szegénységet hoztak az országnak, embereknek

http://atv.hu/cikk/video-20120712_rona_peter 


Róna Péter Egyenes beszéd. Fellendülés?:

http://atv.hu/cikk/video-20120806_rona_peter 

Róna Péter Atv, bankok fele magyar kézbe kerül:

http://atv.hu/cikk/video-20120820_rona_peter 

Kéri László. összefogásról:

http://atv.hu/cikk/video-20120820_keri_laszlo

IMF kéri a nyugdíjak csökkentését? Mihályi Péter közgazdász:

http://atv.hu/cikk/video-20120824_mihalyi_peter

Csillag István közgazdász, nem tud javulást felmutatni a kormány:

http://atv.hu/cikk/20120723_csillag_istvan?source=hirkereso

Bauer Tamás közgazdász: Orbán nem éri be a kormányzással, a gazdaságban is teljhatalomra tör:

http://atv.hu/belfold/20120726_bauer_tamas

Kuncze: Nincs "last minute" miniszterelnök-jelölt a választási regisztráció
miatt
http://atv.hu/belfold/20120926_kuncze_gabor 

Rokkant ügyről: Korozs Lajos, Egyenes beszéd, 2012. 07. 04.:

http://atv.hu/cikk/video-20120704_korozs_lajos

A szocialisták visszaállítják a rokkantnyugdíj rendszert:

http://frissvideok.hu/hirek/157931-video-a-szocialistak-visszaallitjak-a-rokkantnyugdij-rendszeret

Tévúton az Orbán-kormány. Félni nem, rossz irányba halad Magyarország, ébresztő, együtt vagyunk
erősek, a demokrácia magában foglalja, hogy együtt tudunk dönteni, Fodor Gábor:

http://atv.hu/videotar/20120802_tevuton_az_orban_kormany

A teljesítménynél fontosabbak a kapcsolatok, kommunikáció, Pintér Zsolt, fejvadász, karrier- tanácsadó, a magyar munkamorál, önbizalom, merjen váltani munkakört:

http://atv.hu/videotar/20120803_a_magyar_munkamoral 

Rákosan is lehet dolgozni: Dr. Székely Ildikóval, az NRSZH Orvosi Módszertani Ellenőrzési Igazgatóságának vezetőjével beszélgettek a femina.hu munkatársai

http://www.szakszervezetek.hu/index.php/hirek/8825-rakoskent-is-lehet-dolgozni

Veszélyben negyvenezer sérült ember munkahelye

http://www.figyelo.hu/cikkek/373228_veszelyben_negyvenezer_serult_ember_munkahelye

Szél Bernadett: Ismét a leggyengébbekre támad a kormány

http://nol.hu/velemeny/20120816-ismet_a_leggyengebbekre_tamad_a_kormany

Új párt kell Orbán legyőzéséhez? Az ATV Start vendége Szigetvári Viktor politológus, a Haza és Haladás Alapítvány kurátora. 2012.08.16. 07:27

http://atv.hu/videotar/20120816_uj_part_kell_orban_legyozesehez

„Az új rendszer működésképtelen és nem szolgálja a kormányzati célokat”Tízezren nem kapják meg a rokkantsági ellátásukat?

http://www.szakszervezetek.hu/index.php/hirek/9184-tizezren-nem-kapjak-meg-a-rokkantsagi-ellatasukat 

Egykulcsos adóból megszorítás Atv Start Oszkó Péter:

http://atv.hu/videotar/20110629_egykulcsos_adobol_megszoritas

Profit Atv Oszkó Péter a kb. 12. perctől:

http://atv.hu/videotar/20120618_profit_2012_06_17

A fogyatékosok fizetik meg a kormányzati tétlenkedést
2012. július 26.,

http://hvg.hu/itthon/20120726_fogyatekkal_elo_civil

Nyugdíjak Európában: Ausztriában 340 ezer forint az átlagnyugdíj (részletes körkép) 2011.11.20.:

http://www.alon.hu/.letes-korkep

Itt lehet az összes ország társadalmi-, nyugdíj-, szavazási-, egyéb
rendszeréről tájékozódni:

http://www.euvonal.hu/index.php?.

Megbukott a Fidesz válságkezelése? 2012.08.27. 07:37

http://atv.hu/videotar/20120827_megbukott_a_fidesz_valsagkezelese

Kölcsey Himnusz költeményében a bűnöket nem részletezi , csupán egyet emel  ki közülük: a széthúzást, az önpusztítást, a nemzeti egység hiányát, e tényben látja a nemzeti bajok folyamatos forrását. A költő úgy vélte, az emberi haladás célja felé együtt kellene menetelnünk. Szállóigévé vált gondolata: "Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés."

Úgy vélem, a 2011. évi CXCI.tv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatban több ponton a hátrányos megkülönböztetés, NYÍLT, közvetlen, negatív diszkrimináció jelenik meg, tudatos, kirekesztő cselekedet.

Az egyenlő bánásmód elvével, a jelenleg hatályos törvényekkel és ENSZ konvencióval ellentétes. Mindezek az intézkedések által gazdasági, társadalmi igazságtalanság történik, kedvezőtlenebb, hátrányos helyzetbe hozva az amúgy is kiszolgáltatott fogyatékos embereket, veszélyeztetve élhetőségüket. Strasbourgba, az Európai Emberjogi Bírósághoz fordulásra ad okot. 

EU Bíróság, Strasbourg

Kérelemmel fordulhat ehhez a Bírósághoz az a személy, aki úgy gondolja, hogy személyesen és közvetlenül áldozata lett az Egyezményben vagy annak kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt jogok és biztosítékok megsértésének. A Bíróság bírái nem képviselnek egyetlen államot sem. Az Egyezmény tiltja különösen:

- a megkülönböztetést az Egyezményben biztosított jogok élvezetének tekintetében. CSAK akkor van helye a kérelemnek, ha a sérelmezett intézkedést, vagy mulasztást az érintett állam valamely hatósága (pl.bíróság, közigazgatási szerv) követte el. A kérelmező lehet akár magán-, vagy jogi személy.

A kérelmezőnek személyesen és közvetlenül kell az állított jogsértés áldozatául esnie. Azt követően, hogy a hazai eljárásban a végső határozatot (általában a legmagasabb szintű bíróság ítéletét) meghozták, hat hónap áll rendelkezésre a kérelem benyújtására. Ezen időszak letelte után a kérelmet nem fogadhatja el a Bíróság.

Az eljárás illetékmentes. A kérelmezőnek csak saját költségeit kell viselnie (ügyvédi díj, ill. a kutatással és levelezéssel, kapcsolatos költségek). 

A kérelem megfogalmazható a Bíróság valamelyik hivatalos nyelvén (angolul vagy franciául), vagy valamely olyan állam hivatalos nyelvén is, amely megerősítette az Egyezményt, tehát magyarul is. Ha a kérelmet faxon nyújtották be, utóbb postai úton is be kell küldeni egy példányt. Amint a kérelmező megkapta a formanyomtatványt, azt gondosan és olvashatóan ki kell tölteni, és mihamarább vissza kell küldeni. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell. Ha a kérelmező azt kívánja, hogy kilétét ne fedjék fel, erről az eljárás kezdetekor tájékoztatnia kell a Bíróságot, és kérését meg kell indokolnia.

A Bíróság Elnöke dönt arról, hogy a kérésnek helyt ad-e. Ha a kérelmet vagy a kérelmező egyes panaszait elfogadhatatlannak nyilvánítják, a határozat végleges, és ellene nincs helye jogorvoslatnak. A jelenlegi ügyhátralékra tekintettel a kérelmezőnek akár egy évet is kell várnia, mielőtt a Bíróság hozzákezdene a kérelem vizsgálatához. Egyes kérelmeket sürgősen, soron kívül dolgoznak fel, különösen, ha a kérelmezőt azonnali fizikai veszély fenyegeti. 

Ha a Bíróság megállapítja, hogy jogsértés történt, „igazságos elégtételt” nyújthat a kérelmezőnek, azaz bizonyos károk megtérítéseként pénzösszeget ítélhet meg, és az alperesi államot a kérelmező költségeinek megtérítésére is kötelezheti. Ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy nem történt jogsértés, a kérelmezőnek nem kell a sajátján felüli perköltséget (az alperesi állam költségeit) megfizetnie. 

Ezen a linken letölthető a strasbourgi bíróság eljárásáról szóló tájékoztató és kérelmi adatlap, cím, minden:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B243652D-82EA-4104-B8AF-E2959F77D5B0/0/HUN_P0_pack.pdf

- az Egyezmény 14. cikkébe foglalt megkülönböztetés tilalmának sérelmét mindig csak egy másik egyezményes joggal összefüggésben állíthatja.
Amennyiben a törvény más rendelkezése is hátrányosan érinti Önt, mert sérti valamely, az Egyezménybe foglalt jogát, hivatkozzon további jogsértésre is, mert a jogsértés ténye fennállhat, de ettől még nem biztos, hogy valamely egyezményes jog megsértését tudná állítani.
Az Egyezmény tizenkettedik jegyzőkönyvét pl. még nem írta alá Magyarország, ezért a megkülönböztetés általános tilalmára nem lehet hivatkozni.

_______________________________

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003