MOTIVÁCIÓS LEVÉL

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

________________________________________________________________________________

Motivációs levél

Tartalom
1. Motivációs levelet írhatunk felsőoktatási felvételihez vagy álláskeresés alkalmával mellékletként az önéletrajzunk mellé.
2. A motivációs levél abban tér el az önéletrajztól, hogy míg az önéletrajz (ott is főleg az amerikai típusú) a személyes adatok meglehetősen tárgyilagos és személytelen felsorolására szorítkozik, addig a motivációs levél sokkal személyesebb jellegű: benne egyéni motívációinkat, viszonyunkat ismertetjük az adott iskolával, céggel szemben.
3. A levélnek azt kell közvetítenie olvasója felé, hogy valóban érdekel bennünket az adott iskola, cég tevékenysége.
4. A levélben fogalmazzuk meg, miért érdekel az adott szak, állás, hogyan áll összhangban szakmai céljainkkal az általuk kínált szakirány, munkakör.
5. A szakemberek szerint akkor írtunk jó motivációs levelet, ha csak arra az egy felvételire vagy állásajánlatra küldhetjük el.
6. A motivációs levél célja, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését, és arra késztesse, hogy gondosan végigolvassa önéletrajzunkat. Fontos cél továbbá, hogy kiegészítse az önéletrajzot személyes információkkal.
7. A motivációs levélben teret nyerhet személyiségünk, értékrendük.
8. A felvételin és az állásinterjú előtt rendszerint a motivációs levelet olvassák el először, és csak azt követően az önéletrajzot. 


Forma
9. Szerencsés, ha a motivációs levél karakterében hasonlít az önéletrajzhoz. (írott vagy nyomtatott forma, azonos betűtípus és nagyság, margók, tagolás, stb.).
10. Ügyeljünk rá, hogy az írás ne legyen terjengős, terjedelme soha ne legyen több egy oldalnál!
11. Ügyeljünk továbbá arra is, hogy átlátható, könnyen olvasható legyen szövegünk: az olvasó rögtön megtalálja a részt, amire kíváncsi!
12. A szakemberek szerint a jó motivációs levelet három szó jellemzi: egyszerű, tényszerű és rövid.
13. Megfogalmazásunkban legyünk egyenesek, nyíltak és célratörőek!
14. Lehetőleg tegyük kíváncsivá olvasónkat! Próbáljunk meg a levél olvasójának fejével gondolkodni!
15. Lehetőség szerint névre szóló megszólítást alkalmazzunk!
16. A levél elején írjunk arról, hogy honnan szereztünk tudomást az intézményről, álláslehetőségről!
17. A befejezés ne legyen egyúttal lezárás is, hanem a jövőbeni kapcsolatról szóljon!
18. A levelet elköszönéssel zárjuk.

Példa
Motivációs levelek a mimi.hu-n:
http://www.mimi.hu/karrier/motivacios_level.html
Motivációs levél írásának szabályai a Consultation Magazin-ban:
http://www.consultationmagazin.hu/index.php?menu=cikk&id=270 
Motivációs levél minta a jobpilot-ról:
http://karrier-tanacsok.monster.hu/Oneletrajz-es-kiserolevel/Tippek-a-kiserolevelhez/jobs.aspx

Feladat
1. Írj motivációs levelet az általad preferált felsőoktatási intézménybe!
2. Írj motivációs levelet egy kozmetikai cég álláshirdetésére!
3. Írj kísérő levelet álmaid állásajánlatára válaszként!

Ellenőrizd le!
1. Ugye nem ismételted meg önéletrajzod tartalmát?!
2. Lehetőség szerint elkerülted az idegen szavak használatát?
3. Ugyen nem bonyolódtál körmondatokba, és nem használtál töltelékszavakat?!
4. Igazat állítottál magadról?
5. Elkerülted szövegedben a sablonokat, közhelyeket
6. Ugye nem sajnálkoztál leveledben nem létező adottságaid, gyakorlatod hiánya miatt?!
7. Lehetőleg sikerült elkerülnöd a tagadó ("Nem beszélem jól az angolt, de...") , és a feltételes módú mondatok („Szerintem el tudnám végezni az egyetemet...”) használatát?!

Jó tanács
Tartsuk szem előtt, hogy mindössze önéletrajzunk és motivációs levelünk alapján fognak bennünket megítélni. Ezért fordítsunk elég időt és energiát e papírjaink rendes elkészítésére.