JOGSZABÁLYOK linkek

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény magyar változat, amelyet ratifikáltunk 2007. évi XCII.tv.
Megtalálható az aktuális jogszabály:
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV


1998. évi XXVI.tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV


1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

2011. évi CXCI.törvény (XII.29.) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV 

7/2012 (II.14.) NEFMI rend. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM

327/2012. (XI. 16.) Korm.r. a megváltozott munkaképességu munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességu munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200327KOR 

38/2012. (XI. 16.) EMMI r. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól http:

//jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200038EMM

168/1997 (X.6.) Korm.r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló végrehajtási rendelet http: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR

,

141/2000. Korm.r. (VIII.9.) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000141.KOR 

 

2011. évi CLXVII.törvény korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100167.TV


102/2011 (VI.29.) Korm.r. a súlyosan mozgáskorlátozott személyekközlekedési kedvezményeiről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR 


1992. évi XXII.törvény Munka Törvénykönyve

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV


1997. évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló Tny.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV


1997. évi LXXX. törvény  a társadalombiztosítási ellátásokról szóló Tbj. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV


1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV


83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98700083.MT


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

85/2007 (IV.25.) Korm.r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700085.KOR


242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.

Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800084.TV  

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR


321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV  


13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

FŐ PROFILOM: felülvizsgálati -, ellátások közigazgatási-, peres eljárásai, foglalkozási rehabilitáció, ezek jogorvoslata, munka, -Tbjog, esélyegyenlőség.

Budapesti vagyok, ám országosan-. határon kívülről is megkereshetnek, elektronikusan (email joganyagok átküldése), vagy mobilomon visszahívom készséggel, ill. skype, whatsapp.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas csak a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.

A megfelelő jogi ismeretek hiánya komoly anyagi veszteséggel, hátrányos következménnyel járhat.

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ KÖZÉRTHETŐ REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁST - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák, őszintén esélyek, mit kell tenni a legjobb esély érdekében,... - a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTESEN (konzultáció);

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében, az ügy koordinálásában, felkészítem sorstársként és szakértőként megfizethető áron - joganyag terjedelmétől függően 5.000-25.000Ft - számla ellenében KORREKT szakértői támogatással.

Magabiztossággal és rutinnak kezelem a jogszabályi helyzeteket, fontosnak tartom, hogy a hozzám fordulók választ kaphassak kérdéseikre és a teljeskörű információk alapján hozhassák meg döntéseiket.

Évtizedes gyakorlattal, átfogó ismeretekkel, végzettséggel, képzettséggel rendelkezem a témában, orvos-továbbképzéseken, a szakértők képzésében a Károly Róbert Főiskolán is meghívott előadó voltam.

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy - egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás, hanem megfizethető a forintosítható érték a speciális komplex szaktudás, innovatív, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja. 

Lényeges számmra, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek: mit írnak tevékenységemről: 

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=472 

Szakmai honlapomon információt kap szakterületeimről.

Bízom benne, Önt is hamarosan ügyfeleim körében üdvözölhetem!