MUNKAADÓKNAK, kedvezmények, költséghatékony foglalkoztatás

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 10. 17. Folyamatosan bővül napra készen.  

 __________________________________________________________________________

 

VÍZIÓ (célom, létezésem indoka, jövőkép, kiket, hogyan kívánok szolgálni, milyen társadalmi értékekben hiszek): 


-    támogató szakértői segítséget nyújtok felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció témáiban, ezek jogorvoslatában (a tájékoztatás önzetlen bizonyos esetben):
-    hogy a hazai jogszabályokon belül javuljon az emberek életminősége, foglalkoztathatósága, ill.
-    előbbiek hiányában kérésre lehetőséget teremthessek az ellátási rendszeren belül a megmaradt támogatási rendszerben maradni a mindenkori jogszabályok követésével.
-    A szervezet saját gazdasági menedzsereként, tanácsadójaként, szakértőjeként, érintettként pro-aktívan segédkezem az EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodással az optimális költség-haszon hányados elérésében a megváltozott munkaképességű (mmk) és nem mmk személyek megfelelő foglalkoztatásával, a HR folyamatok menedzselésével.

Működésem során kifejezetten törekszem az etikus üzleti magatartásra, a fenntartható fejlődés szem előtt tartására. További kulcsfontosságú értékek:
–    - sokszínűség (a legkülönbözőbb emberek és ötletek széles spektrumát tiszteletben tartja és mindennapos tevékenysége alanyává teszi),
–    - innováció (bátor kezdeményezések, projektek végrehajtása),
–    - befogadó szemlélet (inklúzió, a sajátos igényű, a különleges életfeltételek között élők bevonását jelenti a társadalom egészébe
–    - esélyegyenlőség (minden ember más, mégis egyenjogú lehetőséget kell kapnia arra, hogy a maga választott módon tartalmas életet éljen),
–    - kötelezettségvállalás (fennálló kötelezettségeim teljesítésére partnereim felé folyamatosan, nagy felelősségtudattal törekszem),
–    - átláthatóság (bizalomépítő módon megosztom az információkat és támogatom a párbeszédet az érdekeltekkel),
–    - flexibilitás, specializáltság, kreatív döntések, fejlődés, fejlesztés.

MISSZIÓ (küldetésem, azok a kitűzött célok, amelyeket a jövőben meg kívánok valósítani és ezáltal a társadalomban óhajtott helyem be akarom tölteni):


-    hogy az emberek minél teljesebb életet élhessenek, kiteljesedjenek, az alapvető szükségletek biztosításához támogató szakmai segítséget nyújtva szakértői tanácsommal, tudásommal, jogorvoslati eljárásokban is, ill.
-   EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodás, foglalkozási rehabilitációval mint aktív munkaerő-piaci eszközzel tovább javuljon a munkaszervezés, a figyelem, a tolerancia, munkamorál, így mindez a folyamat közösségépítő, szervezetfejlesztő, hat a munkakultúrára, imázsra, pozitív üzenet a partnerek számára, ami új fogyasztókat, befektetőket, megrendelőket vonz be.

Ezáltal nő a termelés, termelékenység, még fenntarthatóbbá, még sikeresebbé, versenyképesebbé válhat így a szervezet, hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, ez a társadalmi felelősségvállalás (CSR).
  
Ez a folyamat nem csak marketing szempontból előnyös szlogen, hanem alapvető megközelítés a gazdasági eredményesség érdekében. Innovativ megoldás, mint a fenntartható fejlődés kulcsa, amely üzleti érdek, profit származik belőle.

Hiszen munkáltató felismerte, hogy minden ember munkájának értéke van, anyagi-, szellemi-, és kulturális többletet és ezzel versenyelőnyt jelent vállalkozása számára. Mert a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, befogadó jellegű vállalatok sokkal innovatívabbak a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb.

Mert az organikus versenyképes szervezetre is jellemző a professzionizmus,  flexibilitás, specializáltság, átfogó tervezés, innovativitás, jövő-, fejlődésorientáltság, demokratikus vezetés, kreatív döntések, támogató-, inspiráló légkör, nagy delegálás, mellérendeltségi viszonyok, a teljesítmény-értékelésnél a haladás számít, nem a számonkérés, a képzésnél szervezet-fejlesztés és nem képességfejlesztés, és a belső tényezők a motiváló erők.

A filozófia, vízió, misszió növeli a termelékenységet, versenyképességet, továbbá ezzel megkülönböztetjük magunkat versenytársainktól, és példamutató, mintaadó magatartással megreformálhatjuk a piacot is.

Az alaposság, tervezés mellett fentiekhez rendelkezem
-   a hard skillekkel, vagyis a szakmai rátermettséggel: szakmai ismeret, végzettség, tapasztalat,
-   a soft skillekkel: magabiztosság, innovativitás, a probléma megoldó készség, vagyis a váratlan eseményekre, kihívásokra gyors, hatékony reagálás képessége

- értékrendemre jellemző többek között: etikus üzleti magatartás, innovativitás, specializáltság, befogadó szemlélet, flexibilitás, fejlődés, elkötelezettség, átláthatóság,

Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.

______________________________________________________________________

Nem az számít,...:

http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html 

___________________________________________________________________________

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

SZOCHO kedvezmények kis összefoglaló itt linkemen:

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=680

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK KÖRE, MUNKAJOGI VONATKOZÁSOK

Gondolatébresztő észrevételek nem csak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról

A munkahely hogyan kap kedvezményeket a megváltozott munkaképességű munkavállaló után, ezért érdekelt abban, hogy tartósan foglalkoztassa őt.

Ki számít megváltozott munkaképességű dolgozónak?  

Ki az egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személy?

Mit adhat a cég számára egy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása és neki miért jó a foglalkoztatás?

Milyen kedvezményeket vehetünk igénybe megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása után?

Költségekkel jár megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása?

Milyen munkakörben a leghatékonyabb megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása?

Mit tegyek, mit ne, ha összefutok megváltozott munkaképességű személlyel?

Foglalkozási akkreditáció folyamatában szakértőként támogatás, továbbá

toborzás, kiválasztás, interjúztatás, teljesítmény-értékelés,

motiváció, ösztönzés menedzsment, munkaerő tervezés, munkakörök kialakítása,

képzés, fejlesztés, munkakörülmények, munkakörnyezet megváltozott munkaképességű személyek esetében,

akadálymentesség fogalma, hogyanja,

foglalkozási és felnőttképzési akkreditáció, támogatások. 

 ___________________________________________________________________________
Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők hiteles, korrekt szakmai választ kapjanak.
 
SPECIÁLIS SZAKTUDÁS SZÜKSÉGES
az emberi erőforrás
EREDMÉNYES és HATÉKONY FOGLALKOZTATÁSÁHOZ.
KERESSEN  KÉREM!

MEGOLDÁST kínálok a NEM CSAK megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához, hanem

általában a kedvezmények, foglalkoztatás témában a SZERVEZET  költséghatékony működéshez, a VERSENYKÉPESSÉGHEZ!

_______________________________________________________ 

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003