MUNKAADÓKNAK

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

julia.bernath@gmailcom


GYAKORI KÉRDÉSEK, teljeskörű korrekt hiteles jogi információt nyújtok szakterületemen.

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=680

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK KÖRE, MUNKAJOGI VONATKOZÁSOK

Gondolatébresztő észrevételek nem csak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról
A munkahely hogyan kap kedvezményeket a megváltozott munkaképességű munkavállaló után, ezért érdekelt abban, hogy tartósan foglalkoztassa őt.

Ki számít megváltozott munkaképességű dolgozónak?  

Ki az egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személy?

Mit adhat a cég számára egy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása és neki miért jó a foglalkoztatás?

Milyen kedvezményeket vehetünk igénybe megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása után?

Költségekkel jár megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása?

Milyen munkakörben a leghatékonyabb megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása?

Mit tegyek, mit ne, ha összefutok megváltozott munkaképességű személlyel?

Foglalkozási akkreditáció folyamatában szakértőként támogatás, továbbá

toborzás, kiválasztás, interjúztatás, teljesítmény-értékelés,

motiváció, ösztönzés menedzsment, munkaerő tervezés, munkakörök kialakítása,

képzés, fejlesztés, munkakörülmények, munkakörnyezet megváltozott munkaképességű személyek esetében,

akadálymentesség fogalma, hogyanja,

foglalkozási és felnőttképzési akkreditáció, támogatások.


VÍZIÓ (célom, létezésem indoka, jövőkép, kiket, hogyan kívánok szolgálni, milyen társadalmi értékekben hiszek):

-    támogató szakértői segítséget nyújtok felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció témáiban, ezek jogorvoslatában (a tájékoztatás önzetlen bizonyos esetben):
-    hogy a hazai jogszabályokon belül javuljon az emberek életminősége, foglalkoztathatósága, ill.
-    előbbiek hiányában kérésre lehetőséget teremthessek az ellátási rendszeren belül a megmaradt támogatási rendszerben maradni a mindenkori jogszabályok követésével.
-    A szervezet saját gazdasági menedzsereként, tanácsadójaként, szakértőjeként, érintettként pro-aktívan segédkezem az EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodással az optimális költség-haszon hányados elérésében a megváltozott munkaképességű (mmk) és nem mmk személyek megfelelő foglalkoztatásával, a HR folyamatok menedzselésével.

Működésem során kifejezetten törekszem az etikus üzleti magatartásra, a fenntartható fejlődés szem előtt tartására. További kulcsfontosságú értékek:
–    - sokszínűség (a legkülönbözőbb emberek és ötletek széles spektrumát tiszteletben tartja és mindennapos tevékenysége alanyává teszi),
–    - innováció (bátor kezdeményezések, projektek végrehajtása),
–    - befogadó szemlélet (inklúzió, a sajátos igényű, a különleges életfeltételek között élők bevonását jelenti a társadalom egészébe
–    - esélyegyenlőség (minden ember más, mégis egyenjogú lehetőséget kell kapnia arra, hogy a maga választott módon tartalmas életet éljen),
–    - kötelezettségvállalás (fennálló kötelezettségeim teljesítésére partnereim felé folyamatosan, nagy felelősségtudattal törekszem),
–    - átláthatóság (bizalomépítő módon megosztom az információkat és támogatom a párbeszédet az érdekeltekkel),
–    - flexibilitás, specializáltság, kreatív döntések, fejlődés, fejlesztés.

MISSZIÓ (küldetésem, azok a kitűzött célok, amelyeket a jövőben meg kívánok valósítani és ezáltal a társadalomban óhajtott helyem be akarom tölteni):
-    hogy az emberek minél teljesebb életet élhessenek, kiteljesedjenek, az alapvető szükségletek biztosításához támogató szakmai segítséget nyújtva szakértői tanácsommal, tudásommal, jogorvoslati eljárásokban is, ill.
-   EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodás, foglalkozási rehabilitációval mint aktív munkaerő-piaci eszközzel tovább javuljon a munkaszervezés, a figyelem, a tolerancia, munkamorál, így mindez a folyamat közösségépítő, szervezetfejlesztő, hat a munkakultúrára, imázsra, pozitív üzenet a partnerek számára, ami új fogyasztókat, befektetőket, megrendelőket vonz be.

Ezáltal nő a termelés, termelékenység, még fenntarthatóbbá, még sikeresebbé, versenyképesebbé válhat így a szervezet, hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, ez a társadalmi felelősségvállalás (CSR).
Ez a folyamat nem csak marketing szempontból előnyös szlogen, hanem alapvető megközelítés a gazdasági eredményesség érdekében. Innovativ megoldás, mint a fenntartható fejlődés kulcsa, amely üzleti érdek, profit származik belőle.
Hiszen munkáltató felismerte, hogy minden ember munkájának értéke van, anyagi-, szellemi-, és kulturális többletet és ezzel versenyelőnyt jelent vállalkozása számára. Mert a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, befogadó jellegű vállalatok sokkal innovatívabbak a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb.
Mert az organikus versenyképes szervezetre is jellemző a professzionizmus,  flexibilitás, specializáltság, átfogó tervezés, innovativitás, jövő-, fejlődésorientáltság, demokratikus vezetés, kreatív döntések, támogató-, inspiráló légkör, nagy delegálás, mellérendeltségi viszonyok, a teljesítmény-értékelésnél a haladás számít, nem a számonkérés, a képzésnél szervezet-fejlesztés és nem képességfejlesztés, és a belső tényezők a motiváló erők.

A filozófia, vízió, misszió növeli a termelékenységet, versenyképességet, továbbá ezzel megkülönböztetjük magunkat versenytársainktól, és példamutató, mintaadó magatartással megreformálhatjuk a piacot is.

Az alaposság, tervezés mellett fentiekhez rendelkezem
-   a hard skillekkel, vagyis a szakmai rátermettséggel: szakmai ismeret, végzettség, tapasztalat,
-   a soft skillekkel: magabiztosság, innovativitás, a probléma megoldó készség, vagyis a váratlan eseményekre, kihívásokra gyors, hatékony reagálás képessége
- értékrendemre jellemző többek között: etikus üzleti magatartás, innovativitás, specializáltság, befogadó szemlélet, flexibilitás, fejlődés, elkötelezettség, átláthatóság,

Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Jogi nyilatkozat:

Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére.

A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)