ÁLLÁSKERESŐKNEK, kedvezmények, támogatások, költséghatékony foglalkoztatás

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÁLLÁSKERESŐKESŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ

 

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, van-e jogalapja fellebbezésnek, hogyan, megfogalmazás, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.  

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

GYAKORI TÉMÁK, KÉRDÉSEK

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők hiteles, szakmai választ kapjanak.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.
Kérem, keressen! Szolgáltatásom álláskeresőknek, leendő munkavállalóknak INGYENES.

 

ÖNÉLETRAJZ ÍRÁS FŐBB SZEMPONTJAI

ÖNÉLETRAJZ SABLONOK letöltésre

ÖNMENEDZSELÉSRŐL, LEGFONTOSABBAK

ÁLLÁSINTERJÚRÓL, természetesség, magabiztosság

LEHETSÉGES INTERJÚ KÉRDÉSEK, felkészülés

ÜGYINTÉZÉS LEGEGYSZERŰBBEN? Mi szükséges ehhez?  

DOLGOZHATOK-E, HOGYAN, hogy NE VESZÍTSEM EL ELLÁTÁSOMAT? (magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, ápolási díj, árvasági-, egyéb)

Mit adhat a cég számára egy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása és neki miért jó a foglalkoztatás?  

Mit tegyek, ha rehabilitáció, foglalkoztatás, ellátások ügyében szeretnék intézkedni hatékonyan?

Ki számít megváltozott munkaképességű dolgozónak?
Ki az egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személy?
 

 

Nem az számít,...: http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html