ALAPVETŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK (rászorultságtól) 5.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 01. 01. Folyamatosan bővül napra készen.   

_____________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatás bővebben itt a 13. pontban a szociális ellátások változásáról: http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=674

Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról.
A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítások 2015. március 1-jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a javaslat 2015. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.


ALAPVETŐ SZOCIÁLIS és TB ELLÁTÁSOK (rászorultságtól függő) 5.

VII. 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott szociális rászorultságtól függő ellátások

(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról)

1) 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1) 2. Pénzbeli támogatás

1) 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1) 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék

1) 5. Óvodáztatási támogatás 2015.09.01-től megszűnik

1) 6. Gyermektartásdíj megelőlegezése

1) 7. Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye

1) 8. Otthonteremtési támogatás

2) Természetben nyújtott támogatások

1. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


VII. 1) 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosult:

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39. 900-Ft, ha

-         a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

-         a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

-     a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek

-             akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37. 050-FT, az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

-             külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

-             együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.

Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője

Összeg, forma: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít:

-  a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

-  a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal)

-  az ingyenes tankönyvnek

- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. 

 

VII. 1) 2. Pénzbeli támogatás

Jogosult:

a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- 2009. július 1-jén fennáll, július hónapban 5. 800-Ft, továbbá ha

- 2009. november 1-jén fennáll, november hónapban 5. 800-Ft

pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként.

Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője

Összeg, forma: 2009 óta 5. 800-Ft.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.


VII. 1) 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult:

ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő testülete.

Összeg, forma: mértékét az önkormányzat rendeletében határozza meg. Természetben is nyújtható.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.


VII. 1) 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék

Jogosult:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha

-          a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül.

Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.  

Összeg, forma: a támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a 2009-ben, amely 6. 270-Ft.
A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
- 2009. július 1-jén fennáll, július hónapban 8. 400-FT, továbbá ha

- 2009. november 1-jén fennáll, november hónapban 8. 400-Ft, pótlékot állapít meg gyermekenként.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. 

 

1) 5. Óvodáztatási támogatás

Jogosult: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki

- a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,

- továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.

2009-től az óvodáztatási támogatás az új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába.

Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot folyósítanak.

Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.   

Összeg, forma: első alkalommal 20. 000,- Ft.

Második alkalommal 10. 000,- Ft.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. 

 

VII. 1) 6. Gyermektartásdíj megelőlegezése

Jogosult: 

ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (57. 000-Ft)

Megállapítás: Gyámhivatal a bírósági határozat alapján.

Összeg, forma: a bíróság által meghatározott összeg.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.


VII. 1) 7. Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye

Jogosult:

-                        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek

-                        három vagy többgyermekes családban élő gyermekek

-                        tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni.

-                        a 18 éven aluli

-                        a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve nappali tagozaton tanuló, valamint

életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket.

Megállapítás: Intézményvezető.
Összeg, forma: gyermekétkeztetés esetén

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át

- a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani .

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermek-otthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A települési önkormányzatoknak a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermek-étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére is van lehetősége, melyhez állami támogatásban részesül.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. 

 

VII. 1) 8. Otthonteremtési támogatás

Jogosult:

az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves időtartamú megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénz- vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét

A készpénzvagyonba a fiatal felnőtt keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani.

Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a  szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt vagy más okból a gyermeknek nem volt felügyeletet gyakorló szülője, és a gyermek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni.

Megállapítás: Gyámhivatal.

Összeg, forma: 

Mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el:

-     a 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szeresét,

-     a 4 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét,

-     az 5 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60-szorosát.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. 

 

VII. 2) Természetben nyújtott támogatások

VII. 2) 1. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult: ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került

Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő-testülete.

Összeg, forma: az általános iskolás gyermekek

-     tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,

-     a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,

-     tandíj,

-     egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve

-     egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003